ENYE yezinhlangano eziklelisa indlela amazwe abukwa ngayo uma efuna ukuboleka imali, iFitch ithe ngeke iyiguqule indlela eklelise iNingizimu Afrika ngayo yize kodwa ithe ilindele ukuthi ungakhuli nhlobo umnotho wezwe.

I-Fitch ithe iNingizimu Afrika isazokleliswa esigabeni uBB-, okusho ukuthi umhlaba ubuka Ningizimu Afrika njengezwe elizinzile.  Ithe ukukhula komnotho kukhinyabezwa wukucinywa kukagesi, amazinga aphezulu okungalingani, inkebenkebe yesikweletu sikahulumeni esiwuR4.3 trillion. 

NGOLWESINE iBhange loMbuso lizomemezela isinqumo esisha ngemalimboleko kanti osomnotho abaningi babheke ukuthi izonyuswa okokugcina kuleli sonto njengoba sekulindelwe ukuthi iqale yehle emhlanganweni olandelayo. 

Kusukela ngoNovemba wango-2021 iBhange loMbuso belilokhu linyusa imalimboleko, okuyiyona ndlela eliyisebenzisa kakhulu ukunqanda ukukhuphuka kokwehla kwamandla emali.  Osomnotho baseFNB bathe balindele ukuthi imalimboleko inyuke ngo-25 basis points kuleli sonto.  Isinqumo … Read More

KUFANELE ohulumeni batshengise ukuthi bazimisele ngempela ukulwa nesihlava sokuthi kube khona intela ephunyukayo ngenxa yabantu abadayisa izinto isinyenyela nabadayisa izimpahla zomgunyathi. Usho kanje uNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana ngesikhathi ethula inkulumo kwi-13th Africa Initiative Meeting eKapa izolo. 

Lona wumhlangano wabaqoqintela, izinhlangano zakwamanye amazwe nongoti balo mkhakha ababhunga kuwo ngezindaba ezithinta ukuphatha intela.  “I-African Union Commission yalinganisa ukuthi imali engeniswa ngezimpahla ezidayiswa ngokungemthetho iphakathi kuka-EUR48 billion no-EUR77 billion … Read More

USIHLALO omusha webhodi lePembury Lifestyle Group uMnu uSiyabonga Zwane usesulile kulesi sikhundla emva kwezinsuku eziyisithupha ethathe izintambo. Le nkampani enezikole ezizimele nezindawo zokuhlala izaguga ibikade isanda kushintsha usihlalo emva kokusula kukaDkt uMandla Lamba obephethe lesi sikhundla. 

Isikhulu esiphezulu uNks uCordelia Sachiti naso siyashiya ekupheleni kuka-Agasti. Elinye ilungu lebhodi elisulile wuNks uMasego Motloba. Sekuneminyaka kunemibiko yokuthi izinto azihambi kahle kule nkampani njengoba kwake kwavela nokuthi kunezikole ezimbili … Read More

I-WOOLWORTHS isidayise inkampani yayo yase-Australia iDavid Jones. Ithengwe i-Anchorage Capital Partners, inkampani yabatshalimali yase-Australia. Kunemigomo nemibandela okufanele ifezwe kodwa iWoolworths ithe ilindele ukuthi yonke into iphothulwe ekupheleni kwangoMashi ngo-2023. Isikhulu esiphezulu eWoolworths uMnu uRoy Bagattini sithe lokhu kuhambisana nezinhlelo zabo zokubuyekeza nokuguqula izinto enkampanini. Uvumile ukuthi ababezama ukukwenza ngenkathi bethenga iDavid Jones eminyakeni embalwa edlule akuphumelelanga.

IKHOMISHINI yokuNcintisana igasele emahhovisi ezinkampani zomshwalense ezisola ngokuphula umthetho. Ithi lezi zinkampani zike zibonisane ngamanani okufanele ziwakhokhise amakhasimende ngemishwalense ehlukene njengowokungcwaba, owomhlalaphansi, owezifo eziyisimbelambela, nokuphambene nesigaba 4 (1) (b) (i) soMthetho wokuNcintisana. Lezi zinkampani yiBrightRock Life, iDiscovery, iFMI yakwaBidvest Life, iHollard, iMomentum, i-Old Mutual neSanlam. I-Old Mutual neDiscovery sebekhiphe izitatimende ezithi bazobambisana nekhomishini.

I-TRANSNET Port Terminals imemezele izinkampani ezizimele ezohlunga kuzona kwezosebenzisana nazo ukuphucula amachweba aseThekwini naseNgqura. Inkontileka ezosayinwa abazokhethwa eyeminyaka ewu-25. Lezi zinkampani yi-APM Terminals AMI Management DMVEST, iChina Harbour Engineering Company Ltd and Guangzhou Port, iCOSCO Shipping, iDP World Limited, iGlobal Ports Services, iGrindrod Freight Services and Hamburger Hafen Und Logistik Atkiengesellschaft, i-International Container Terminal Services, iRed Sea Gateway Terminal and MMC Port Holdings Sdn BhD, iStar Classic Investments Limited and Abu Dhabi Ports, iTerminal Investment Limited and Remgro Limited ne-APM Terminals AMI Management DMCEST.

I-DURBAN Chamber of Commerce & Industry (iDDC&I) isigxeke ukuvala umgwaqo uN3 ophakathi kwaseThekwini naseGoli okwenziwe ngabashayeli bamaloli. Le nhlangano yosomabhiznisi ithe lesi senzo sicekela phansi izinhlaka zomnotho. I-DDC&I ithe akukwazi ukuthi kungaphinde kube khona enye into ezophazamisa umnotho emva kweCOVID-19, ukutapa izimphla ngonyaka odlule nokuhlasela kwezikhukhula kulo nyaka. Ithe umnotho waKwaZulu-Natali uthembele kulo mzila njengoba kuyiwona oxhumanisa abahwebi nechweba.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page