Iphini elisha le-Pension Funds Adjudicator UMnu Ebrahim Essop: Isithombe: yiBizcommunity

KUQOKWE uMnu u-Ebrahim Essop ukuthi abe yiphini le-Pension Funds Adjudicator.

Uzophatha lesi sikhundla iminyaka emithathu kusuka mhla ka-1 ku-Agasti. Leli hhovisi lasungulwa ngokomthetho olawula izimpesheni i-Pension Funds Act kanti libheka izikhalo ezithinta izimpesheni eziqhamukayo. U-Essop uwummeli oseke wasebenzela iFinancial Sector Conduct Authority kanti njengamanje uyi-senior legal advisor ehhovisi asezoba yiphini lomphath kulona.

  • Kucashunwe emNyangweni wezeziMali 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page