UNGQONGQOSHE wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana usichithile isicelo sokuthi i-Eskom ivunyelwe ukungavezi embikweni wayo wezimali ukuthi ingakanani imali ethathwa ngokuthi ichithiwe futhi isebenze ngendlela engafanele. UGodongwana wenze lesi sinqumo emva kokubonisana nomcwaningimabhuku-jikelele nokubheka ukuphawula kwabantu abawu-56 abathumele imibono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page