NgoLwesihlanu kuqopheke umlando ngenkathi iFNB yemukela amasheke okokugcina. Isikhulu esiphezulu seFNB uMnu uJacques Celliers sithe: “Njengoba sigubha ukuphela kwesahluko esidala, sivula esisha sokukhokha ngezindlela zesimanje zokukhokha. Ngenxa yaloko ukuqedwa kwale ndlela yokukhokha enomlando onothile kuyinto enkulu kithina namakhasimende ethu, nokho sikholwa wukuthi ikusasa lokukhokha liqhakazile kithina sonke; ikakhulukazi ngoba siyiFNB sibheke endleleni entsha yokukhokha.”

Inhlangano elawula ukusebenza kwezinkampani ezihlinzeka ngemali iFinancial Sector Conduct Authority imema umphakathi ukuthi uphawule ngamagama abantu ababili okuzokhethwa kubona ozovala isikhala sikaKhomishana wayo. Imibono kumele ithunyelwe lingakashoni elangoLwesibili mhla ka-26 kuJanuwari. Emva kwenhlolokhono yabantu abayisihlanu abahlungwa ezicelweni eziwu-90, kusale abantu ababili nokuzokhethwa phakathi kwabo. BangoNksz u-Astrid Ludin noMnu u-Unathi Kamlana. Uma le nhlangano isiyitholile imibono emphakathini izobe isihambisa isiphakamiso kuNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni. Abafisa ukuphawula ngalaba bangathumela ku: Shortlisting.Panel@treasury.gov.za noma bathumele kuMnu uNgoni Mangoyi kuP/Bag X115, Pretoria, 0001.

Isikhulu esiphezulu se-African Bank uNksz uBasani Maluleke sisulile kulesi sikhundla. Sizogcina kuso ekupheleni kuka-Ephreli.  UNksz uMaluleke usethole umsebenzi kwenye indawo kanti leli bhange seliqoke uMnu uGustav Raubenheimer njengesikhulu esiphezulu esibambile. UNksz uMaluleke ubenesandla esikhulu ekuvuseleleni nasekuthuthukiseni leli bhange eminyakeni emithathu edlule. URaubenheimer uyisikhulu esibhekelele izimali kuleli bhange.  Usihlalo webhodi ye-African Bank uMnu uThabo Dloti uthe: “Siyamethemba uGustav ukuthi uzowuphatha kahle umsebenzi bebambisene nezinye izikhulu kuze kube sivala isikhala. Siyambonga ngokuvuma ukuphatha lesi sikhundla okwesikhashana. Ithimba labaphathi liholwa nguBasani lakhe isisekelo esiqinile inkampani ezokwazi ukuqhubeka naso ukuthuthukisa impilo yesibasebenzelayo futhi iqhamuke nezindlela ezintsha zokuhlinzeka imali.”

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page