Umphathi weBhange loMbuso uMnu uLesetja Kganyago

Izithombe: Zithunyelwe

Kugcizelelwe ukubaluleka kweBhange loMbuso ligubha iminyaka ewu-100. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUMQOKA ukuthi iBhange loMbuso lihlale lizimele, libe nesithunzi futhi uma lenza izinqumo lingabuswa wukuthi umoya uvunguzela ngakuphi kodwa izinqumo elizenzayo kumele zilawulwe wukuthi yini elungele isimo somnotho salelo zwe.  

Lawa ngamazwi zonke izikhulumi ebezibongela iBhange loMbuso laseNingizimu Afrika eziwagcizelele. NgoLwesithathu, mhla ka-30 kuJuni, iSouth African Reserve Bank igubhe iminyaka ewu-100 yasungulwa.

Ezikhulumini bekukhona uNgqongqoshe wezeziMali kuleli zwe  uMnu uTito Mboweni, naye owake waba ngumphathi waleli bhange. Bekukhona noMphathi we-International Monetary Fund (i-IMF) uNksz uKristalina Georgieva, uMphathi weBank for international Settlements (iBIS) uMnu u-Augustin Carstens, abake baphatha leli bhange uDkt uChris Stals noNkz uGill Marcus, uMphathi weBhange loMbuso laseLesotho uDkt uRetselisitsoe Matlanyane noMphathi weBhange loMbuso laseMozambique uMnu uRogério Zandamela.

UMboweni owaba nguMphathi weBhange loMbuso wokuqala omnyama kuleli zwe uthe kukhona abenza iphutha lokucabanga ukuthi ngoba wayeke waba ngungqongqoshe kwakusho ukuthi kuzokwenziwa noma yikanjani futhi kuzotholakala imali kalula.  

“Abaphathi bamaBhange oMbuso ababuswa wubuwengu. Uma uhlangana noMphathi weBhange loMbuso othatha izinto ngobuwengu wokwazi ukuqala kwezinkinga lokho,” kusho yena.  

UMboweni, umphathi wokuqala omnyama weBhange loMbuso

UMboweni uthe akusho ngo-Agasti ka-1999 (esenesikhashana ethathe izintambo kuleli bhange) yikona namanje okusawumgomo olawula iBhange loMbuso. Ngaleso sikhathi wathi: “Umsebenzi weBhange loMbuso wukwakha ukuzinza kwezomnotho ukuze umnotho uzokhula futhi kwakheke umcebo futhi kungathi umnotho uma ukade ukhula ngamandla bese makhathaleni uyawa.” 

UMboweni wengeze ngokuthi leli bhange liyisibonelo esihle sokuthi uguquko kumele lwenziwe kanjani njengoba ethe lwenziwa ngendlela eyaqinisekisa ukuthi abanamava abaphunyuki kodwa futhi kwabe kwengezwa abantu abasha.  

Leli bhange, okumanje liholwa wuMnu uLesetja Kganyago, lingelinye lezinsika zomnotho eNingizimu Afrika kanti nasemhlabeni liyahlonishwa njengoba laziwa nangokuthi alivumeli osopolitiki bagxambukele emsebenzini walo.

Linezinto ezimbili eligxile kuzo, ukuzama ukulawula amandla emali, phecelezi i-inflation targeting, nelazibekela ukuthi kumele abe phakathi kuka-3% no-6% nokuthi izinto zizinze kwezomnotho.  

Kwala noma sekukhona abashaya amakhala ngomsebenzi waleli bhange, njengoba kukhona nabathi kumele lilawulwe wuhulumeni ngokugcwele, kodwa ligxila emsebenzini walo.  

UNksz uGeorgieva we-IMF noMnu uCarstens weBIS bagcizelele ukuthi iBhange loMbuso laseNingizimu Afrika liyahlonishwa emhlabeni ngenxa yokuzimela nokwenza kahle umsebenzi elibekelwe wona. 

Bathe leli bhange liyisibonelo esihle kwamanye amaBhange oMbuso amazwe asathuthuka. Bancome nezisebenzi zaleli bhange njengoba bethe zibamba iqhaza nakwezinye izinhlaka zomnotho emhlabeni noKganyago uqobo.

UKganyago uthe kumqoka ukuthi bathi beqhubeka nomsebenzi abazibekele wona kodwa bakwazi ukushintsha nezikhathi kanjalo nezidingo zomnotho ngaleso sikhathi. 

Uncome abalingani bakhe kuleli bhange wathi benza konke okusemandleni abo. UKganyago uthe leli bhange ngenye yezinhlaka zentando yabantu ezimqoka.  

Khonamanjalo, leli bhange likhiphe uR5 omusha, nokungenye yezindlela eligubha ngayo iminyaka ewu-100.

UR5 omusha wokugubha iminyaka ewu-100 yeBhange loMbuso

Leli bhange ligcizelele ukuthi lo R5 omusha awunawo amandla athe xaxa kunoR5 ovele ukhona.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page