IKhomishini yokuNcintisana isiphakamise ukuthi iCompetition Tribunal ayigunyaze ukuthi iDis-Chem ithenge iPPH, nayo eyinkampani yezempilo nenamakhemisi. Nokho kunemibandela ethile ezoyibeka. Le khomishini ithe nakuba loku kuzothinta ukuncintisana kodwa ithe ayikholwa ukuthi kuzoba kukhulu kangako. Le khomishini igunyaze nokuthi i-Altron ithenge iLaw Trust nokuthi iGrowthPoint Properties ithenge iJoburg Stay Proprietary

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page