UMnu uTseko Monyamane uwumsunguli weMonyamane Crafts eVaal, eGauteng. Izithombe: Zithunyelwe

Uphendula izibi zibeyimihlobiso eqhakazisa indlu. Uxoxe noLUNGI LANGA 

AKANAMAHLONI ngokubonakala ecosha amabhodlela asebenzile ezindaweni okulahlwa izibi kuzona, akhe amavazi. Usebenzisa ithalente alincele kunina, akhule embuka ethunga omata ngeplastiki elahliwe.

UMnu uTseko Monyamane, oneminyaka ewu-39, uwumsunguli weMonyamane Crafts yaseVaal, eGauteng, eyenza amavazi ahlotshiswe ngobuhlalu obuyimibalabala. 

Akazigqizi qakala izinkulumo zabahlekisa ngaye ngokuya kwakhe ezindaweni okulahlwa udoti  kuzo, nokuvame kuzo imilutha yewunga. “Ngiyaziyela kulezi zindawo ngibheke uhlobo lwamabhodlela engilidingayo, ngiwathathe ngiyowawasha ekhaya bese ngiqala ukusebenza. Kokunye ngiwathenga kubona laba abaziwa ngemilutha yewunga uma kukhona abasuke benawo,” kulanda yena.

Ekhula, wayewumuntu othanda izinto ezihambisana nezobuciko. Wayeyingane ethanda ukudlala ngobumba, ekhonze ukubumba izilwane, izinkamba nezinye izinto zokuhlobisa.

“Umama ubengazwani nokulahla, nokumosha. Ukholelwa ekutheni kukhona okusengenziwa ngaleyo nto othi uyoyilahla, ubeyibeka, uthi uyabona usenze okuthile okuhle ngayo. Ngisho ijezi eseligugile ubeliqaqa, athathe intambo yalelo jezi enze into ehlukile ngayo. Kwesinye isikhathi ayithathe, enze isigqoko noma indwangu yokuhlobisa itafula,” kusho uMonyamane, oyi-librarian assistant eNorth West University.

UMonyamane uthi ukukhiqiza lolu hlobo lwemihlobiso ukufunde nangokulandela abanye abebekwenza befaka ama-video ezinkundleni zokuxhumana.

“Bengingafuni kodwa ukwenza into efana neyabanye, ngakho ngibone kungcono ukusebenzisa ubuhlalu (ngathola) izindlela ezihlukile zokwenza umsebenzi wami ungafani nowabanye. Ngizicije izinyanga eziyishiyagalombili. Abefika amakhasimende angitshele ukuthi afunani nokuthi yini anganeme ngako kumavasi ami. Ezinye zezinto abebebuye bangazithandi bekungamabhodlela ebengiwasebenzisa. Bengisebenzisa noma yiliphi uhlobo lwamabhodlela,” kusho uMonyamane.

UMonyamane uyazilandela amabhodlela lapho kulahlwa izibi khona

Emva kokuqala ukukhetha uhlobo lwamabhodlela awasebenzisayo, washintsha indlela ahlobisa ngayo wase ethola ikhasimende elathenga ivasi yakhe, lahlobisa ngayo emcimbini, yabonwa abanye bayithanda. Uthe anda kanjalo amakhasimende akhe. 

Kumanje umsebenzi wakhe usezindaweni ezihlukene ezweni. Omunye uhlobise enyuvesi, abaphathi bayo bawubona bawuthanda, bawuthenga. 

Ngaphandle kokuba yintandokazi kumakhasimende akhe, uMonyamane uthi kuyamthokozisa ukubona umsebenzi wakhe usiza ukugqugquzela ukunakekela imvelo. Uthi ayikho into emcasula njengokubona umuntu elahla phansi ibhodlela noma eliphihliza. Ngesinye sezizathu ezenza ukuthi athande ukucosha amabhodlela enza amavasi ngawo.

Uthi indawo yokuvikela imvelo yinto edinga ukusukunyelwa. Loku kuholele ekutheni ahlonishwe ngendondo yokuvikela imvelo i-AfriCAN EARTHizens’ Honoree Award for Glass Preservation ngonyaka odlule, wahlonishwa nangendondo yobuciko i-Best Craftsmanship Award kumaKASA Awards ngonyaka odlule. 

Ukhuthaze intsha efisa ukusebenzisa ubuciko ukusungula amabhizinisi ukuthi ithole ulwazi olwanele. Uthe kuhle igxile ekwenzeni imisebenzi eyithandayo, ibheke izinto engazenza ukuvikela imvelo.

  • Facebook: Jakkalas Monyamane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page