Isithangami se-AGOA yithuba elihle lokuqinisa ubudlelwano bethu neMelika, kuloba uBusi Mavuso

KUYANGIJABULISA ukuthi ekuqaleni kwenyanga ezayo isithangami semboni ezimele nezikhulu zaseMelika i-AGOA Private Sector Forum sisazoba seNingizimu Afrika.

Baningi abantu abashaya umthetho eMelika ebebephakamisa ukuthi lesi sithangami sithuthelwe kwenye indawo; kanti bayabuza ukuthi kusafanele yini sihlomule esivumelwaneni esenza amanye amazwe ase-Afrika ahlomule okuthe xaxa uma ehwebelana neMelika, i-African Growth and Opportunity Act (i-AGOA), ngoba lesi sivumelwano senzelwe amazwe angabeki engozini ezokuphepha eMelika.

Kepha lesi sithangami sisinika ithuba thina bamabhizinisi eNingizimu Afrika ukusitshengisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhwebelana phakathi kwala mazwe womabili. 

Siyaqonda ukuthi iMelika kuyithusile ukusibona sisebenzisana nezokuvikela zaseRussia nezaseChina futhi savumela nomkhumbi waseRussia ukuthi upake eSimon’s Town nebhanoyi lifikele esikhumulweni sezindiza iWaterkloof. 

Izikhulu zethu zikhiphe izitatimende eziphikisanayo ngokuthi simi kuphi neRussia ngesikhathi nomengameli wethu ehlangene nowaseRussia uMnu uVladimir Putin eSt Petersburg, eRussia, ngoJulayi. Bekungabuzwa ukuthi bebedinwe beqhuma eMelika ngesikhathi kubhungwa ngobudlelwano beNingizimu Afrika neMelika ngenyanga edlule. 

Ukuzama ukulungisa ubudlelwano, maningi amathimba aseye eWashington, ikomkhulu leMelika, okungabaholi bepolitiki nabamabhizinisi ukuyoxoxisana nabaseMelika ngezinto ezibakhathazayo. 

Ziningi izinto esifana ngazo neMelika uma sibheka imboni ezimele. Sobabili singamazwe abuswa yintando yabantu futhi siyawuhlonipha umthetho. Amabhizinisi ethu asebenza emazweni lapho amazinga okuncintisana ephezulu. Imboni ezimele emazweni womabili iyasebenzisana kakhulu, kunezinkampani eziwu-600 zaseMelika ezisebenzela lapha eNingizimu Afrika futhi iMelika elinye lamazwe esilidayisela izimpahla zethu kanti uma sibheka yinhle imali esiyenza khona. 

Yizwe elibalulekile uma sikhuluma ngokudayisa izimpahla esizikhiqizayo njengezimoto nemikhiqizo yezolimo efana nezithelo ezinjengama-orintshi. Ukuqhubeka sibe yingxenye ye-AGOA kubalulekile njengoba sinezinto esizidayisela iMelika. 

Kuyacaca ukuthi imizamo yokulungisa izinto iyaphumelela ngoba nasi isithangami sisaqhubeka. Ngibona kuwuphawu oluhle ukuthi ubudlewano bethu buyalungiseka kanti nomphumela wophenyo ngomkhumbi iLady R owaveza ukuthi abukho ubufakazi bokuthi kwalayishwa izikhali ezalekelela iRussia empini yayo usizile. 

Ichazwe kangcono nento yokuthi iNingizimu Afrika ayihambisani namuntu (empini yeRussia ne-Ukraine) okutshengisa ukuthi kuyabonakala ukuthi amazwe aseNtshonalanga abaluleke kangakanani yize nokusebenzisana kwethu namazwe aseMpumalanga kukhula kanti kufanele siqhubeke sixoxisane nawo. 

INingizimu Afrika kufanele isebenzise ithuba lalesi sithangami kanti ngiphakamisa ukuthi amalungu eBusiness Leadership South Africa (iBLSA) enze njalo. Izingxoxo zaseMelika ziholwa yiCorporate Council on Africa ebunjwe ngamabhizinisi amaningi aseMelika asebenza ezwekazini lonke.

Isithangami senganyelwe wumNyango wezokuHweba, iziMboni nokuNcintisana ngokubambisana neBLSA, iBusiness Unity South Africa ne-American Chamber of Commerce.

Indikimba yalesi sithangami ithi: “Siyabambisana ukwakha i-AGOA ekwazi ukuzimela futhi engabandlululi ukweseka umnotho, izimboni nokwakha imisebenzi enohlonze.”

Loku kuhambisana nathi ngoba izinto ezithengwa yiMelika ziseka izimboni eziningi, okusiza umnotho wethu. Lesi sithangami sizohlanganisa abantu abawu-450 abaqhamuka emazweni angakwazi ukubamba iqhaza kwi-AGOA kodwa njengoba ukuleli zwe, kusinika ithuba elihle lokuqinisa ubudlelwano bethu neMelika. 

Kufanele sitshengise ukuthi i-AGOA iwusiza kanjani umnotho waseMelika njengoba ikwazi ukuthenga izimpahla ezisezingeni eliphezulu kusukela ezimotweni kuya emawayinini.

Lobu budlelwano bubaluleke kakhulu uma sibheka umthamo wezinto esihwebelana ngazo kunesinabo neRussia.

Kusukela kwezokuvakasha kuya ekusekeni imboni yethu yamafilimu, iMelika imqoka futhi i-AGOA iyasiza ukuvikela ubudlelwano bethu nemboni ezimele. 

Uma singakunaki kakhulu ukubhimba kwethu kwezepolitiki, ubudlelwano bamabhizinisi emazweni womabili bubalulekile kanti kufanele sibunakekele. 

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page