IPHINI likaNgqongqoshe wezeziMali uDkt David Masondo livakashele echwebeni laseThekwini lapho lihlangane khona nezikhulu zakwaTransnet National Port Authority (TNPA) njengengxenye yomsebenzi wakhe ohlelweni i-Operation Vulindlela. Lolu wuhlelo olwenziwa ngokubambisana wuMnyango wezeziMali nehhovisi likaMengameli Cyril Ramaphosa ukuqinesekisa ukuthi izinto zenziwa ngokucophelela, ngendlela efanele nangokushesha. UMasondo uthe kumqoka ukuthi izinhlaka zonke ziphucule ubuholi nokwenziwa kwezinto emachwebeni. Ezinye zezinhlaka ezimqoka kulokhu ngabaqoqi bentela, amaphoyisa, I-TNPA, iTransnet Port Terminals noMnyango wezoLimo. Abaqoqi bentela bathe leli chweba laseThekwini liphunyukwa wumsebenzi otholwa ngamachweba amazwe angomakhelwane, nokuyinto abathe kumele ishintshwe.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page