Ukucekela phansi umnotho kuzozwela kakhulu kwabantulayo nentsha, kuloba uBonke Dumisa

NGIVAME ukuthi indaba ayikho ekuqineni kwamandla erandi kodwa isuke ilele emalini yakwamanye amazwe esihlale sibheka ukwehla nokwenyuka kwayo.

Kodwa ngingasho ngaphandle kokufunisela ukuthi ukuntenga kwerandi kulezi zinsuku kungenxa yezigameko esizibonayo zokungahloniphi umthetho nezenzo zobugebengu zokucekela phansi umnotho esizibonayo eNingizimu Afrika.

Izinqumo zikahulumeni zokuvala umnotho wezwe ngokwemithetho yesigaba sesine, ikakhulukazi lesi esingaqondakali sokuvala ukudayisa utshwala, bezivele zizoqubula imibuzo ngomnotho waseNingizimu Afrika, kwazise ezinyangeni eziwu-20 ezedlule kusukela ngoMashi ka-2020, umnotho ubuvele ubhekene nezinselelo ezinqala kusukela izwe lafakwa ngaphansi kweDisaster  Management Act.

Ukuqubuka kwezenzo zobugebengu eziphehlwa ngabazimisele ukucekela phansi umnotho sezengeze okunye okusha esimweni sepolitiki eNingizimu Afrika njengoba abatapi beyekelwe ukuthi bacekele phansi umnotho. 

Umgwaqo owuthelawayeka uN3 phakathi kweHeidelberg, eGauteng, neCedara, ngaseMgungundlovu, KwaZulu-Natali, uvaliwe, nokuyinto engakaze yenzeke phambilini. Loku kulahlekisela iNingizimu Afrika ngezigidi zamarandi ngosuku.

Yingakho uma ngithe ngibheka ukuvula kwezimakethe namhlanje (ngoLwesibili) ngikhuluma ngokuthi sibona irandi lintenga uma liqhathaniswa nemali yakwamanye amazwe esiyinaka kakhulu.

Amanani egolide abe phezulu, njengoba abengaphezu kuka-1 800. Uwoyela ongahluziwe wona uloku uqhubekile nokubhedisa uhlelo. 

Irandi liqale lintenga uma liqhathaniswa nedola njengoba beliwuR14.41 kwidola laseMelika. NgoMsombuluko laliqale liwuR14.30. 

Ningakhathazeki kodwa ngoba loku okwenzekayo uma kubhekwa irandi liqhathaniswa nedola kusahambisana nokulindelekile, yize kukhathaza kona okwamanje.

Uma liqhathaniswa noPondo wase-UK beliwuR20, ekubeni ngoMsombuluko laliwuR19.87. Kuyadumaza ukuthi livule liwuR20 uma liqhathaniswa noPondo, nobekuqala ukwenzeka ezinyangeni ezintathu njengoba kwagcina ngo-Ephreli 12. 

Uma liqhathaniswa ne-Euro nakhona belintenga irandi njengoba beliwuR17.10, ekubeni ngoMsombuluko laliwuR16.97. Siphoxekile ukuthi i-Euro ivule ingaphezu kukaR17, nobekungokokuqala emasontweni amabili njengoba kwagcina ngoJulayi 2.  

Intengo yegolide iyona eyenze kahle njengoba ivule iwu$1 811 uma kuqhathaniswa nangoMsombuluko lapho ibiwu$ 1 800. Kuyasikhuthaza ukuthi intengo yegolide isibe ngaphezu kuka-1 800 izinsuku ezintathu zilandelana. 

Uwoyela ongahluziwe uyaqhubeka nokubhimbisa uhlelo njengoba uvule uphezu kancane ngo$75.52 uma kuqhathaniswa noMsombuluko, lapho ubuwu$75.27.

Abantu okuzozwela kubona kakhulu ngenxa yalobu bugebengu ngabahluphekayo, abangasebenzi nentsha ngoba loku kucekela phansi umnotho kuzoholela ekupheleni kweminye imisebenzi futhi kuzonciphisa nokuhlinzekwa kwezidingo zomphakathi. 

Kumele sonke samukele ukuthi yonke into inemiphumela nokuthi isondo liyajikajika. 

  • USolwazi Dumisa uwumhlaziyi wezomnotho ozimele nommeli wasemaJajini eNkantolo eNkulu

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page