UMnu uSimpiwe Asiedu-Adjei, umnikazi we-The Conjunktion yaseDavenport, eGlenwood, eThekwini. Izithombe; Zithunyelwe

Unebhizinisi lokudla elivuthayo owacobelela ulwazi esasebenza emkhunjini. Uxoxe noLUNGI LANGA 

UBELOKU enesifiso sokutholela indawo yakhe yokudla ikhaya engazinza kulo oqale edayisela abafundi ukudla kwi-food truck ngaphandle kwenye yamanyuvesi aseThekwini.

UMnu uSimpiwe Asiedu-Adjei waseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali, osanda kuvula indawo yokudla i-The Conjunktion, eDavenport, eGlenwood, eThekwini ubeloku efisa sengathi kungabakhona lapho bezohlale betholakala khona uma amakhasimende abo edinga ukudla. 

Kuqala le ndawo edayisa ukudla osekuvuthiwe, okubalwa kukho ama-burger nama-chips, ibidayisela ezindaweni ezihlukene lapho ibibeka i-food truck endaweni ngalelo langa bese idlulela kwenye ngakusasa. 

Kokunye bebethi bebeke i-food truck kwenye indawo bebebehambisa itafula  kwenye ngenxa yengcindezi yokuzama ukujabulisa  amakhasimende.

Uthi: “Besike sithi sikade sisendaweni ethile mhlawumbe eMhlanga noma eMorningside ngithole sengifonelwa ngamakhasimende abesibone sikuleyo ndawo ebuza ukuthi asifiki yini. Bengibona ukuthi kuyadingeka ukuthi sibe nendawo lapho  abantu bezokwazi ukusithola khona uma bedinga ukudla kwethu.”

Le ndawo yokudla ibe ngundabuzekwayo kubathandi bokudla ngesikhathi idla umhlanganiso emncintiswaneni iDurban Creative Awards ngo-2019 emkhakheni i-Best Foodie. 

Umklomelo owawinwa yi-The Conjunktion

Ngesikhathi eqala ibhizinisi lakhe ebelingandile, lokudayisa ukudla ngesigadla eMlaza, u-Asiedu-Adjei wafikelwa wumcabango wokwandisa amakhasimende akhe nokwenze kwalula ukuthi athathe isigadla asibeke ngaphandle kwaseDurban University of Technology, eSteve Biko Campus.

“Yilapho siqale khona ngempela ukukhula ngoba abafundi bebeseseka kakhulu.  Yibona ebesibadayisela kakhulu ngoba besiba ngaphandle kwesikhungo nsuku zonke,” kusho u-Asiedu-Adjei. 

Ngaphandle kokudayisa ngaphandle kwaseDUT bebeya emicimbini nakumafestiveli.

Izinto ziqale ukubabhedela ngesikhathi kubheduka iCOVID-19. Abafundi bese bengasafundeli ezikhungweni, sebefundela emakhaya ngobuchwepheshe bokuxhumana besimanje. Kwenza ukuthi singabe sisaba khona isidingo sokuthi basebenzele kuleya ndawo nsuku zonke. Nemicimbi yayingasekho njengoba kwakuqinisiwe imithetho yokulwa nokusabalala kweCOVID-19.

Kubathathe cishe iminyaka emibili ukuqhukuluza bezama ukuqhuba ibhizinisi labo benengcindezi yezezimali abagcine sebebhekene nayo. 

Indawo yokudla engaconsi phansi, i-The Conjunktion

“Ukuzama ukubuya emuva kwalesi sikhathi esidlule kusona yikho engingathi kube nzima kakhulu ebhizinisini. Abantu abaningi abazi ukuthi isikhathi sokusabalala kweCOVID-19 sibenomthelela ongakanani. Ngesikhathi sibuya sithole ukuthi abantu sebenezindlela ezintsha zokwenza izinto, nemali abasayisebenzisi ngendlela efanayo,” kusho lo somabhizinisi.

Uthe bakhethe iDavenport ukubeka isitolo sabo sokudla ngoba yindawo abayijwayele futhi nabayaziyo ukuthi inesasasa ebantwini, ikakhulu abathanda ukudla nokuzikhipha. Indawo abayikhethile ivele iyindawo enezindawo ezinye zokudla, abantu abakhetha kuzona uma befisa ukuthola okuya ngasethunjini. Yize ukubakhona kwezinye izindawo zokudla kusho ukwanda kwabancintisana nabo, lo somabhizinisi uthi akumtheni amandla loko.

Ukholwa ukuthi ukudla abakudayisayo kunento ethile eyenza abantu babuye njalo ngisho isimo somnotho singesihle. 

Ukhuthaze abanye osomabhizinisi abafisa ukungena embonini yokudla ukuthi baqikelele ukuthi bangena kuyona ngoba beyithanda ngempela. 

“Lona wumkhakha okufanele ungene kuwona ngoba uwuthanda ngoba unezinselelo eziningi. Kokunye uzobona sengathi awenzi le mali ofisa sengathi ngabe uyayenza. Uma ungena ungazinikele kuwona ngokuphelele, uzosheshe ukhathale futhi uphelelwe isineke sawo,” kweluleka u- Asiedu-Adjei.

Lo somabhizinisi osebenze kakhulu kwezokudla, noke wasebenzela  phesheya kwezilwandle nasemkhunjini egxile kuwo umkhakha wezokudla, uthi usebenzise isikhathi sakhe sokusebenza njengesokufunda, azilungiselele ukuze ngelinye ilanga akwazi ukusungula ibhizinisi lakhe.

  • Facebook: The Conjunktion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page