Kuvuleke amathuba emisebenzi entsheni yendawo kwethulwa indawo entsha yobumnandi iMaqaqa Exclusive Lifestyle. UZANELE MTHETHWA uxoxe nabanikazi

IZINDAWO ezisemakhaya zisilele kokuningi, okwenza abahlala khona baphuthelwe ngisho wubumnandi. Bekunjalo nasemiphakathini yaseMbumbulu nase-Adams Mission obekudingeka ukuthi ithutheleke ezindaweni zobumnandi ezisemadolobheni nasemalokishini uma ifuna ukuzijabulisa. 

Ukuvulwa kwendawo yobumnandi iMaqaqa Exclusive Lifestyle emgwaqweni omkhulu u-R603 onqamula e-Adam’s Mission naseMbumbulu kuqede indlala, ukoma nesithukuthezi. Nokho balinde iminyaka emithathu abantu bakule ndawo, abebelokhu beyibuka yakhiwa bethi jabula mphimbo uzogwinya.

UNkk uHlengiwe Ngwabe, omunye wabanikazi bale ndawo, uthi abazisoli ngokuthatha iminyaka emithathu bephemba ibhizinisi. Uthi baqale ngo-2017 ukuqala izinhlelo zaleli bhizinisi, okubalwa nokwakha.

“Le ndawo siyisuse phansi sizakhela emuva kokuthenga isiza, sizihlanganisela imali yethu. Ngisaba nokuyisho imali esiyisebenzisile ngoba ukwakha kukodwa kumba eqolo,” kulanda yena.

Uqhube wathi: “Ngaphambi kokuqala zonke izinhlelo, sahamba sayokhuleka enkosini ngoba yisemakhaya lapha, ubukhosi buyahlonishwa. Inkosi yalijabulela isu lokuvula indawo yobumnandi ngoba ibiyindlala ngempela,” kuqhuba uNkk uNgwabe.

UNKK Hlengiwe Ngwabe ungomunye wabanikazi beMaqaqa

Kuleli bhizinisi ubambisene nomyeni wakhe uMnuz Sandile Ngwabe noNkk uMbali MaNgwabe Mseleku, udadewabo womyeni wakhe.

IMaqaqa Exclusive Lifestyle ivulwe ngokusemthethweni ngoDisemba kanti ngaphambi kwalokho kubizwe inkosi uKhethukuthula Makhanya izoyibusisa.

“Siyazi ukuthi amanye amabhizinisi awile ngenxa yemiphumela yeCOVID-19 kodwa sibone kuyisikhathi esifanele ukuvula ngoDisemba. Abantu bebenokhwantalala, beyidinga injabulo. Bese kuphoqa ngoba abantu bebelokhu bebuza ukuthi kuvulwa nini. Indawo yakhiwe phambi kwabo, okwenze bajaha ukubona umphumela,” kuchaza yena.

Okunye okwenze ukuvulwa kwale ndawo kubhekwe ngabomvu wukuthi ibisivezwe nakwithelevishini ohlelweni Uthando Nesithembu, olukhuluma ngempilo kasomabhizinisi uMnuz Musa Mseleku namakhosikazi akhe. UMseleku uganwe nguMaNgwabe, omunye wabanikazi beMaqaqa. 

UNKK uMbali MaNgwabe Mseleku, omunye wabanikazi beMaqaqa

Echaza ngokwenziwa kule ndawo uNkk uNgwabe, uthe kukhona indawo yokushisa inyama, i-Conference Centre emumatha abantu abawu-40, i-Events Room emumatha 80, ibhusha nezindawo ezimbili zokucwala izinwele, i-car wash, isitolo nendawo edayisa ukudla okuphekiwe. Maduze kuzovulwa nendawo yokubhucunga umzimba.

UNkk uNgwabe uthi okwenze ukuthi baqale babike enkosini ngenkathi besaphemba ibhizinisi wukuthi bayalwazi usizi lwentsha yendawo.

“Sivulele amathuba omsebenzi intsha eningi ebihleli emakhaya. Sacela inkosi nobuholi bomphakathi ukusiza ekukhetheni intsha ewudinga ngempela umsebenzi. Kumanje sinezisebenzi ezingu-26 eziqashwe ngokugcwele neziyishumi ezingena ngezimpelasonto,” kusho yena.

Uthe ngezimpelasonto kugcwala kakhulu, kusuka nabantu abasezindaweni eziseduze njengaseFolweni. 

Uthi bekuyinkinga ngisho ukuthola indawo yokucwala izinwele ne-car wash e-Adams Mission, obekudingeka ukuthi abantu bendawo baye emadolobheni uma bedinga lezi zindawo. 

Le ndawo yakhiwe eduze ne-Adams College ebalwa namagugu emlandweni, okwenza ukuthi ibonakale njengendawo ezophinde ihehe izivakashi. 

Kwasebeke bavakashele le ndawo kubalwa uNgqongqoshe wezoLimo nezokuThuthukisa kweziNdawo zaseMakhaya uNkk uThoko Didiza. 

Uthi bayawazisa amasiko namagugu, okwenze baqambe le ndawo ngokhokho ongasekho, uMaqaqa. Uthe nendlela abasebenza ngayo kule abakhohlwa ukuqhakambisa inhlonipho njengoba isengaphansi kobukhosi. 

Facebook: Maqaqa Exclusive Lifestyle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page