I-Pepkor Holdings ithi imali engenile ezinyangeni ezintathu eziphele ngomhla ka 31 kuDisemba inyuke ngo-7.7% yafinyelela kuR20.3 billion, isuka kuR18.9 billion uma kuqhathaniswa nekota engaphambi kwalena. Le nkampani ingabanikazi bezitolo ezifana noPep no-Ackermans futhi ibolekisa ngemali ngaphansi kwenkampani iCapfin. Ithe amasonto ayisithupha okuqala ale kota yiwona edle ngawo kakhulu

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page