I-ANC ibhekene nenkiyankiya ngohulumeni omusha, kuloba uJabulani Sikhakhane 

ININGIZIMU Afrika isezimpambanweni zomgwaqo ngokwepolitiki nezomnotho. Isinqumo sezepolitiki singabanomphumela omuhle noma omubi kwezomnotho ngenxa yokuxhumana kwale mikhakha yomibili.

Nivote kahle, sithembe ukuthi uhulumeni omusha uzoqhuba kahle, kuloba uBusi Mavuso 

KUSASA sizovota ukukhetha izinhlangano nosopolitiki esifuna ukuthi basimele. Ukhetho yisikhathi esihle sokubheka ukusebenza komThethosisekelo wethu nentando yabantu. Noma ngabe yiziphi izinselelo zethu siyizwe ukuthi siyakwazi ukuhlangana sivote yisisekelo sombuso wentando yabantu esisihlanganisayo.  

‘Bayazicanasela osopolitiki ngenxa yobumpumputhe babantu ngezomnotho’ 

ENINGIZIMU Afrika, njengasemazweni amaningi, abantu abaningi bavota ngezinhliziyo, hhayi ngokuqonda imigomo yezinhlangano abazikhethayo. Osopolitiki bayakwazi loku futhi bayakusebenzisa ngokubagxisha namanga ikakhulukazi ngemigomo ethinta izihloko ezibucayi njengomnotho.

Bazolwa neNHI ezokwenza ama-medical aid ‘izichuse’ 

ISIKHWAMA somshwalense wezempilo iNational Health Insurance (iNHI) esesisemthethweni sizophendula izinkampani zemishwalense yezempilo ezimele izichuse, nokungakho lezi zinkampani zithi zizothatha izinyathelo zomthetho.

I-BLSA ishaya amakhala ngokusayina iNHI

I-BUSINESS Leadership South Africa (iBLSA) ikhathazekile ngezindaba ezithi uMengameli uCyril Ramaphosa uzosayina umthetho ophasisa ukwethulwa komshwalense wezempilo i-National Health Insurance (iNHI) kusasa, mhlaka-15 Meyi 2024.

Kuzozisiza izimali zikahulumeni ukuqhubeka kukakhomishana okhona, kuloba uJabulani Sikhakhane

Kuzozisiza izimali zikahulumeni ukuqhubeka kukakhomishana okhona, kuloba uJabulani Sikhakhane

AMABHIZINISI amabili kahulumeni amemezele amabhodi amasha kuleli sonto. UMengameli uCyril Ramaphosa ugcine ekuphasisile ukuqokwa kwebhodi elisha elizohola iSABC, usihlalo walo okuzoba wuMnu uKhathutshelo Ramukumba kuthi iphini lakhe kube wuNks uNomvuyiso Batyi. Amanye amalungu ebhodi wuDkt uRenee Horne, u-Adv uTseliso Thipanyane, oNks uPhathiswa Magopeni, u-Aifheli Makhwanya, uMagdalene Moonsamy, oMnu uRearabetsoe Motaung, uDavid Maimela, uDinkwanyane Mohuba, uMpho Tsedu noNks uPalesa Kadi. UmNyango wamaBhizinisi kaHulumeni wona umemezele ibhodi yesikhashana ezokwengamela iSouth African Airways. Usihlalo wesikhashana kuzoba wuMnu uDerek Hanekom, owake waba ngungqongqoshe wezokuvakasha. Amanye amalungu ebhodi oNks uFathima Gany, uFundi Sithebe, uMnu uMahlubi Mazwi, u-Adv uJohannes Weapond, uSolwazi uJohn Lamola (obambele isikhulu esiphezulu), uNks uClarissa Appana noMnu uDumisani Sangweni.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page