AMABHIZINISI amabili kahulumeni amemezele amabhodi amasha kuleli sonto. UMengameli uCyril Ramaphosa ugcine ekuphasisile ukuqokwa kwebhodi elisha elizohola iSABC, usihlalo walo okuzoba wuMnu uKhathutshelo Ramukumba kuthi iphini lakhe kube wuNks uNomvuyiso Batyi. Amanye amalungu ebhodi wuDkt uRenee Horne, u-Adv uTseliso Thipanyane, oNks uPhathiswa Magopeni, u-Aifheli Makhwanya, uMagdalene Moonsamy, oMnu uRearabetsoe Motaung, uDavid Maimela, uDinkwanyane Mohuba, uMpho Tsedu noNks uPalesa Kadi. UmNyango wamaBhizinisi kaHulumeni wona umemezele ibhodi yesikhashana ezokwengamela iSouth African Airways. Usihlalo wesikhashana kuzoba wuMnu uDerek Hanekom, owake waba ngungqongqoshe wezokuvakasha. Amanye amalungu ebhodi oNks uFathima Gany, uFundi Sithebe, uMnu uMahlubi Mazwi, u-Adv uJohannes Weapond, uSolwazi uJohn Lamola (obambele isikhulu esiphezulu), uNks uClarissa Appana noMnu uDumisani Sangweni.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page