Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noZusakhe ‘Rhasatsha’ Zide, imbongi, i-content creator, umbhali, umculi nomlingisi

Usemncane wawuphiwa imali? Yebo, ngangiyiphiwa. Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange kanti wayivula kuliphi? Ngayivula eCapitec ngineminyaka ewu-17. Yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali ekukhuleni kwakho? Ngikhumbula ukuthi uR5 wawuyigugu kakhulu, (wawukhipha isidlo)  … Read More

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa no-Mxolisi ‘Dr Stressless’ Mhlongo, usomabhizinisi, oseke waqokwa kuma-SA Radio Awards ngo-2021, wawina indondo kumaSA Radio Awards ngo-2022. Uphinde futhi abe umsingathi wohlelo lwase kuseni kumsakazo Izwi Lomzansi FM

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa no-Mxolisi ‘Dr Stressless’ Mhlongo, usomabhizinisi, oseke waqokwa kuma-SA Radio Awards ngo-2021, wawina indondo kumaSA Radio Awards ngo-2022. Uphinde futhi abe umsingathi wohlelo lwase kuseni kumsakazo Izwi Lomzansi FM

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noMduduzi Nombela, umculi, umdansi nomlingisi wemidlalo yeshashalazi neyethelevishini. KwiMbewu: The Seed udlala indawo kaPhunyuka Khanyile kanti kuZalo wayewuBhomu. Kweminye imidlalo yeshashalazi aseke walingisa kuyona yiBigly Yuge, i-Mashu The Musical, i-10 Days in a Shebeen, i-House of Shaka ne-Lion King

Usemncane wawuphiwa imali?
Hhayi cha, ngangingaphiwa. Isikole sasiduze nasekhaya, ngakho ngangivele ngigijime ngiyodla ekhaya bese ngiphindela esikoleni.

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noMxolisi Ngubane, umlingisi ne-production manager. UNgubane walingisa indawo yeSilo uCetshwayo kwi-Cetshwayo The Musical eyashisa izikhotha eWales, e-United Kingdom, ngaphambi kokuvula eNingizimu Afrika. Eminye imidlalo aseke wadlala kuyona yi-Moipone ne-Buffalo

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa imali. Ngangiphiwa ngisesemabangeni amancane esikoleni. Kwaze kwaba ngifika e-high school sengiqala ukusebenza emajalidini.

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noSindani Mbatha, usomahlaya nomlingisi. Uke waneziqephu zikasomahlaya kwiVukukhanye Afrika kuKhozi FM, kwiGagasi FM, kwiZwi Lomzansi. Wake walingisa kwiSarafina! (The Movie),  i-video ye-One More Time kaJames Ingram. Manje unesiqephu samahlaya kwi-Inanda FM kanti unandisa nasemicimbini

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa kodwa ngangisuke ngisebenze ngokulingisa nokusho izibongo zamakhosi akwaZulu ngisese-primary (school).

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noDJ wodumo lwengoma ethi Amabhungu nethi Umona, u-‘DJ Thotho’, ogama lakhe langempela uLutho Pasiya, futhi oyintatheli ebhala ngokudla neziphuzo

Usemncane wawuphiwa imali noma cha?

Yebo, ngangiphiwa ukuthi ngithenge ukudla esikoleni. Umama wayenginika nyanga zonke imali yokugibela neyokuthenga ukudla esikoleni sengifunda amabanga aphezulu. Kwesinye isikhathi abazali bami babengipha imali yokuthenga izimpahla zokugqoka ne-airtime.

Namhlanje KUSAZIWAYO NEMALI sikuphathele intandokazi yomrepha, uDuncan ‘Skuva Maguluva’ Mbambo odume ngamanoni athi Ring of Lies, Tsikitsiki Remix ne-AmaWeave. U-Duncan useke wahlabana ngezindondo eziningi, enye yazo yeBest Remix ayithola kumaMetro FM Awards ngeTsiki Tsiki

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, kodwa ngangiyithola uma kade ngikhalela umama uma ehamba noma (ngikhumuke) izinyo bese ethi ugogo angilibeke esicathulweni igundane lizongipha imali.

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noSindiswa ‘uLady Afrika’ Zulu, umbhali nembongi yezinkondlo zesiZulu nomnikazi wenkampani ehlela imicimbi i-Afrikazania Ink. Unencwadi yeqoqo lezinkondlo esihloko sithi Mayine

Usemncane wawuphiwa imali?

Ngihlale kakhulu nobaba ngikhula. Imali waqala engipha njalo ekuseni uma ngiya esikoleni. Ngangiphatha uR1.50 nomphako. Ngokuqhubeka kwesikhathi wangibuza ukuthi kunganjani ngidle isihlanu, ngibeke ishumi zonke izinsuku, ngavuma. Leyo mali yayihlala esikoqokoqweni esasinengidi evulwa wuye. (Wagcina) esenginika imali yesonto lonke, ethi kumele ngifunde ukudla ngizibekele kungashayi uLwesihlanu ngingasenamali.

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noPhila Duma, umfundi wezindaba kwiVuma FM, umbhali wencwadi esihloko sithi Morning After Dark nomphathi wenkampani yokuthwebula izithombe iPeezy Images

Usemncane wawuphiwa imali?

Ngingathi yebo futhi cha. Kwakuncika ekutheni ngangiyidingela ini imali. UMama wayecophelela kakhulu kwezezimali futhi ubehlale esifundisa kusukela sisebancane ukwenza imali ngoba ngaleyo ndlela sasizokwazi ukuphatha kahle lelo (senti) nalelo senti.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page