UNgqongqoshe womNyango weziMali uMnu u-Enoch Godongwana nephini lakhe uDkt uDavid Masondo baqhubekile nokuphatha izintambo emnyangweni, okuthakaselwe yizimakethe zezimali. Isithombe: Sithunyelwe

Amanqampunqampu esonto

WUMBELE

UMNYANGO womNgcinimafa wamukele ngenhlokomo ukugcotshwa kukaNgqongqoshe womnyango namaphini akhe amabili kuleli sonto.

UNgqongqoshe uMnu u-Enoch Godongwana nephini elilodwa uDkt uDavid Masondo babuya okwesibili, kuthi elinye iphini uMnu u-Ashor Sarupen uyafika emnyangweni. 

UGodongwana usebewungqongqoshe kusukela ngo-Agasti wango-2021, kuthi uMasondo wafika ngoMeyi wango-2019.

U-Sarupen, oyilungu leDA, wayesemKhandlwini kaMasipala Ekurhuleni Metropolitan Council ngo-2011, ilungu lesiShayamthetho saseGauteng kusukela ngo-2014 kuya ngo-2019 nelungu leDA kwi-Appropriations Committee.

Ama-Absa neS&P Global purchasing managers’ index (ama-PMI) ehle abangaphansi kuka-50-points ngoJuni. I-PMI iyinkomba yokuthi kuhamba kanjani ngokomnotho emkhakheni wokukhiqiza nowemisebenzi ehlinzekwa yizinkampani.

Izingqapheli zikholwa wukuthi loku kubengenxa yokungabaza kwezombusazwe ukuthi kungahwebeka kanjani. Nokho, isimemezelo sokwethula ikhabhinethi ngeSonto sizokwenza kubenokuzinza.

Khonamanjalo, i-Absa PMI inyuke ngo-1.9 points yafinyelela ku-45.7 points ngoJuni, uma kuqhathaniswa no-43.8 points ngoMeyi.

Kwezinye, iSouth African Local Government Association (iSALGA) yaseGauteng izoba nama-Annual Municipal Audit Awards eGarden Venue Hotel eGoli kusihlwa.

Le miklomelo, okuwunyaka wesibili ikhona, ngeyokuklomelisa omasipala baseGauteng abenze kahle ekuphatheni izimali zomphakathi ngokuqonda nokulandela i-Municipal Finance Management Act ngokwemigomo yombiko yomCwaningimabhuku-Jikelele.

Usihlalo weSALGA eGauteng uMnu uJongizizwe Dlabathi uthe: “Le miklomelo ihlose ukubonga omasipala abakwaze ukubhekana ngempumulelo nezinselelo zokuphatha. Lo mcimbi awugcini nje ngemiklomelo kepha futhi uyisigcawu sokucobelelana ngezindlela ezinhle zokusebenza, ukubambisana nokukhuthazana ukukhuphula izinga ekuphatheni omasipala.”

Phakathi kwezicukuthwane ezizobakhona wu-Advocate Kholeka Gcaleka, umVikeli womPhakathi eNingizimu Afrika nomCwaningimabhuku-Jikelele ezweni uNks uTsakani Maluleke. 

  • Lolu lwazi lucashunwe emNyangweni woMgcinimafa, iBureau for Economic Research neSalga

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2024/07/01/uramaphosa-akafathuzanga-ngongqongqoshe-beminyango-yomnotho/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page