UNgqongqoshe woMhlaba nokuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya uMnu uMzwanele Nyhontso ngomunye wongqongqoshe abasha i-AgriSA ethi ikubheke ngabomvu ukusebenzisana nabo. Izithombe: Zithunyelwe

Phezu komkhono Hulumeni – abalimi bezwe

WUSLINDILE KHANYILE

INHLANGANO yabalimi baseNingizimu Afrika ifisa uhulumeni omusha ugxile ekulungiseni izinselelo ezikhona ngemigomo nokuthi uqhubeke nezinhlelo ezikhona kulo mnyango ezweni lonke nasezifundazweni.

I-AgriSA ithi ifisa kuqalwe ngokuthi kugxilwe emqulwini wale mboni i-Agriculture and Agro-processing Master Plan (i-AAMP). Ithe bonke abeseka lo mqulu bavumelana ngokuthi uwumhlahlandlela wokukhulisa ezolimo, ukuguqula imikhiqizo yezolimo, ukukhulisa ukuncintisana, ukuheha abatshalimali, ukufaka wonke umuntu nanokusungula imisebenzi.

“Kusukela yethulwa i-AAMP ngoMeyi wango-2022, ezinye izinhlaka ziziqalele izinhlelo, ngakho-ke kufanele sibuyekeze izinhloso ze-AAMP futhi sihlole imisebenzi esiyenziwe yizinhlaka ezihlukene ehambisana nezinjongo zayo. Loku kungasiza ukuvuselela ukuzinikela kwabayesekayo,” kusho i-AgriSA. 

I-AgriSA ithi ezinye zezinto efisa uhulumeni omusha uzibeke eqhulwini wukuvikela izilwane ezifweni, ikakhulukazi ngoba uhhafu wemboni yezolimo eNingizimu Afrika kuyimfuyo nezinkukhu. Ithi ithimba elaqokwa wungqogqoshe omdala walo mnyango ukubheka izindlela zokuphucula impilo yezilwane yisiqalo esihle futhi kunemigomo uhulumeni omusha ongasebenzela kuyona.  

Okunye wukukhulisa umkhiqizo wezolimo iNingizimu Afrika ewudayisela amanye amazwe. 

“Ukwanda kokuvukelana kwamazwe emhlabeni kusakhathaza futhi iNingizimui Afrika kufanele izimisele ukusebenzisana namazwe amaningi ukwandisa amazwe engawadayisela njengeNdiya, iChina, iSaudi Arabia, iGibhithe namanye,” kusho i-AgriSA. 

Ingathanda kuphuculwe ingqalasizinda, ikakhulukazi amanzi, imigwaqo, ugesi namachweba, amalayisensi okusetshenziswa kwamanzi ngabezolimo, kuthuthukiswe iminotho yasemakhaya, kuphuculwe ezokuphepha nobugebengu ezindaweni ezisemakhaya, wukuthi kube nokudla okwanele nokuthi uhulumeni uhlale uxhumana nemboni.  

Khonamanjalo, izolo isikhulu esiphezulu se-AgriSA uMnu uJohann Kotzé uhalalisele uNgqongqoshe omusha wezoLimo uMnu uJohn Steenhuisen noNgqongqoshe omusha woMhlaba nokuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya uMnu uMzwanele Nyhontso. 

Iphini likaSteenhuisen wuNks uRosemary Nokuzola Capa, kuthi elikaNyhontso kubewuMnu uStanley Mathabatha.  

Iphini likaNgqongqoshe wezoLimo elisha uNks uRosemary Capa 

“Sikubheke ngabomvu ukubambisana nokubanobudlelwano obuhle sisebenzela ukuthuthukisa ezolimo eNingizimu Afrika. Ukuqokwa kwabo kwenzeke ngesikhathi esifanele futhi siyathemba ukuthi imboni yezolimo izovelela futhi iqhubeke nokubayisisekelo somnotho wezwe ngaphansi kobuholi babo,” kusho yena.

U-Kotzé uthe i-AgriSA izibophezele ukuseka uhulumeni omusha ngokuxoxisana nazo zonke izinhlaka ukuze kubanjiswane ukulungisa izinselelo.  

FUNDA LAPHA: https://www.umbele.co.za/2024/07/01/uramaphosa-akafathuzanga-ngongqongqoshe-beminyango-yomnotho/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page