UMnu uJames Matshubeng, umsunguli weMokamoshega Monate, inkampani yaseMidrand, eGauteng, ekhiqiza izibiliboco ngamanani aphansi. Izithombe: Zithunyelwe

Baphokophela ukusabalalisa izibiliboco ezingabizi

WUNOXOLO MAJAVU

IBHIZINISI laseMidrand, eGauteng, elidayisa izinto zokudla lisekelwe embonweni wokudala amathuba omsebenzi kubantu ababencishwe amathuba, abantu besifazane nabantu abanokukhubazeka. 

Injongo yesikhulu esiphezulu seMokamoshega Monate uMnu uJames Matshubeng ukuthi laba bantu bathole amathuba alingana nawabanye abantu.

IMokamoshega Monate yenza i-peanut butter, i-chilli sauce, i-mayonnaise, impuphu namafutha. “Sinamaphupho amakhulu ngekusasa kepha sikholwa wukuthi angafezeka. Sihlose ukusungula izindawo zokusabalalisa umkhiqizo wethu kuzo zonke izifundazwe, siqinisekise ukuthi utholakala kalula kuzo zonke izindawo ezweni. IGauteng neLimpopo kuzobayizindawo zomkhiqizo ezizobanemishini yokukhiqiza esezingeni eliphezulu,” kusho yena.

Ikomkhulu leMokamoshega Monate liseMidrand, eGauteng, kanti inegatsha eLimpopo. Iqashe abantu abawu-15 kanti iphezu komkhankaso wokudlondlobala ngokusebenzisana nabantu abasabalalisa izimpahla abazimele. “Zihamba kahle izinhlelo zethu zokuthuthukisa abantu ababencishwe amathuba. Kumanje sinabantu besifazane abayisikhombisa kanti sibheka abantu abanokukhubazeka esingabaqasha. Sisebenzisana neLimpopo Incubation Centre, inhlangano engenzi nzuzo yaseLimpopo, ezosisiza ngokuqasha nokuqeqesha abantu abanokukhubazeka,” kusho uMatshubeng.    

Wakhuthazwa wukushintsha impilo yabantu abangakwazi ukuthola ukudla akudayisayo ngenxa yokuswela amandla kanti ubadayisela izibiliboco zezinga eliphezulu ngamanani angambi eqolo. “Umqondo wokuqala iMokamoshega Monate Brands wangifikela ngoDisemba wango-2023 ngisekhaya eLimpopo ngamaholidi kaKhisimusi. Yingaleso sikhathi ngabona khona isidingo sokuthi lonke ikhaya liyazidinga izinto ezinjengeMonate Peanut Butter, iMonate Chilli  Sauce, iMonate Mayonnaise, iMonate Maize Meal, iMonate Cooking Oil neMonate Tomato Sauce,” kulanda yena. 

Eminye yemikhiqizo yeMokamoshega Monate engabizi  

Sebeke babhekana nezingqinamba kulolu hambo. “Njengawo wonke amabhizinisi eNingizimu Afrika, sesike sabhekana nezinselelo. Ukubhekana nemicikilisho yokuqala ibhizinisi, imithetho yakhona nokuswela imali konke kusivivinyile. Nokho ukusekwa wumndeni wami ngazo zonke izikhathi, ukuphokophela kwami namava kungenze ngaqhubekela phambili,” kusho uMatshubeng.

UMatshubeng ukhala ngokungesekwa ngokuphelele yizinhlaka zikahulumeni ukukhulisa ibhizinisi. Uthi: “Sake saxoxa neSmall Enterprise Finance Agency neSmall Enterprise Development Agency kodwa ngeshwa usizo esaluthola lwaluphelela ezithangamini zokucijwa ngokukhulisa ibhizinisi nokulikhangisa. Ngenxa yamava ami kulezi zinto, ngaluchitha lolo sizo ngoba ngikholwa wukuthi ukuxhaswa ngemali yiyonansika ekufezeni izifiso zami.”

Lo somabhizinisi uyaqhubeka. Umema abatshalimali abanombono wokukhulisa ibhizinisi elinekusasa nelishintsha impilo yabantu. Nakuba linezinyanga ezinhlanu likhona ibhizinisi kodwa liyadlondlobala. “Okukhulu wukuthi sesenze izivumelwano zokusabalalisa umkhiqizo wethu nezinkampani ezinkulu ezimbili ezifinyelela ezweni lonke. Lobu budlelwano buzoqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu itholakala kuzo zonke izindawo ezweni,” kusho uMatshubeng

Kwezinye izindlela zokuzikhangisa uMatshubeng wenze i-video echaza umbono wakhe nesidingo sokuxhaswa. “Le video isabalele ezinkundleni zokuxhumana eziningi kanti nginethemba lokuthi izofinyelela kuMengameli uCyril Ramaphosa, engikholwa wukuthi ukungenelela kwakhe kumqoka ekutheni bonke abantu baseNingizimu Afrika bathole izibiliboco okungabizi,” kuphetha uMatshubeng.

  • Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: vutivibusiness.co.za

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2024/05/07/isimo-sezulu-simise-kabi-abagaya-utshwala-bamaganu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page