Usomnotho omkhulu wezolimo eFNB uMnu uPaul Makube uthi kuyathembisa okubhekwe kwezolimo ngesizini yango-2024/25. Isithombe: Sithunyelwe

Zithele izithelo ezolimo ngekota edlule – usomnotho

YINTATHELI YOMBELE 

YIZE zisekhona izinselelo kwezolimo njengoba nethemba labalimi nabafuyi lehlile kodwa zikhona ezinye izinto ezinhle ezenzekayo embonini.

Usho kanje usomnotho omkhulu wezolimo eFNB uMnu uPaul Makube. UMakube uthi uma kubhekwa ezinye izingxenye zomnotho, osomabhizinisi bebengenathemba elitheni njengoba i-RMB/BER Business Confidence Index inyuke ngamaphuzu ayisihlanu ngekota yokuqala yafinyelela ku-35 points ngekota yesibili nakuba bekukhona ukuhlalela ovalweni kwazise bekunokhetho.

“Yize kunjalo, ngohhafu wokuqala wango-2024 kunezinto ezinhle ezenzekile kwezolimo njengoba ukuhweba kunyuke ngo-20% ngekota yokuqala ka-2024 uma kuqhathaniswa nonyaka odlule njengoba inani le mikhiqizo edayiselwa amanye amazwe likhuphuke ngo-6% ngekota yokuqala uma kuqhathaniswa nonyaka odlule lafinyelela ku-$3.1 billion ngokwezibalo ezisanda kushicilelwa yiTrade Map. 

“Izibalo zomnotho ngekota yokuqala zitshengise ukuthi ezolimo zikhule ngo-13.5% kanti okufake isandla kakhulu kubewumkhiqizo wezitshalo nowezilwane,” kusho yena. 

Enye zezinselelo ezikhona kule mboni wukwehla kwesivuno ngenxa yesimo sezulu, izifo ezihlasela izilwane njengomkhuhlane wezinyoni namatele.

“Okulindeleke kule sizini kuhle njengoba nezangoma zezulu ziveza ukuthi i-El Nino isiyadlula njengoba kuyiwa kwi-La Nina enyusa amathuba emvula ngo-2024/25. 

“Uma sibheka izinto ezisetshenziswayo, amanani kamanyolo ovela kwamanye amazwe asaloku ephansi kunangonyaka odlule kanti namanani kaphethroli athe ukuba ngcono kanti kungenzeka ahlale enjena uma kubhekwa indlela irandi nowoyela ongahluziwe okuyiyo,” kusho uMakube.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2024/04/23/unebhizinisi-lamafutha-okupheka-elingajwayelekile-elokishini/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page