‘Amaciko awasebenzise imali ngokucophelela’

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noMinenhle ‘i-Advocate’ Ngubane, umsakazi nosomabhizinisi. Useke wasakaza kwiNchor FM, iSiyathuthuka FM, iVibe FM i-Eantouch Radio ne-iLembe TV. Manje uphosa esivivaneni engosini iSihleli Ekhoneni engena ngoLwesine ngo-8 ebusuku yohlelo loKhozi FM Ubusuku Obuhle olwethulwa wuSiya Mhlongo. Unebhizinisi lemikhiqizo yezobuhle iMinenhle Beauty Care 

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

Usemncane wawuphiwa yini imali?

Yebo ngangiphiwa. 

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala ngifunda u-Grade 10 ngo-2012, ngayivula eFNB. 

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngikhule ekhaya umama enamabhizinisi amaningi ehlukene, ngafunda kuyena ukonga nokuphatha imali kahle. 

Waqala nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngaqala ngo-2015 ngenza unyaka wokuqala enyuvesi, ngihola uR450 ngesonto. 

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga igrosa nezinto ezimnandi engazithengela ugogo ekhaya. 

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukulungisa ikhaya, ngathenga ifenisha nemoto. 

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Alikho engilikhumbulayo ngoba ngiwumuntu ocophelela kakhulu indlela engisebenzisa imali ngayo. 

Wake walutheka mhlawumbe ngokudlala ibhanoyi?

Cha angikaze. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Esokuthi kwesinye isikhathi kudingeka usebenzise imali ukwenza enye futhi ungabi nendlela eyodwa yokwenza imali.

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingathatha uR400 000 ngiwutshale ukuze uzale wande, kuthi esala lapho ngithenge itekisi ngayo bese uma kukhona enye esalayo ngiyitshale nasebhizinisini lezokwakha.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngokuthi abasebenzise imali ngokucophelela, bayongele izikhathi ezinzima

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2021/06/18/kuleli-sonto-sinethulela-ingosi-entsha-lapho-sixoxa-khona-nosaziwayo-ngemali-namhlanje-sinonkosinathi-dr-love-mshengu-wokhozi-fm-umshengu-uphinde-abe-wumphathi-wenkampani-yezokwakh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page