Izikweletu zihlehliselana emuva

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noNkonzo Zozi, umlingisi wemidlalo yeshashalazi neyethelevishini. Uselingise emidlalweni okukhona kuyo i-Black Colour, i-The Journey, Imbewu: The Seed ne-Durban General

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

Usemncane wawuphiwa yini imali?

Yebo ngangiphiwa. 

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala ngo-2016, ngayivula eNedbank. 

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngafunda ukuthi kumele ugweme izikweletu ngoba zibuyiselana emuva. 

Waqala nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngiqale ngo-2019 sengenza unyaka wesibili eDUT, ngahola uR1 500.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga ngawo izimpahla zokugqoka nezinto ezimnandi.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukulekelela ezidingweni zasekhaya, ukusiza abanye abantu nokuyibeka. 

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuboleka imali njalo, ugcine usunezikweletu eziningi ezingasakhokheki, okugcina kukubuyisela emuva. 

Wake walutheka mhlawumbe ngokudlala ibhanoyi?

Yebo kwake kwenzeka ngo-2018, ngalahlekelwa wuR1 500. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Esokuthi kumele uzijwayeze ukubeka imali, ube nohlelo lokuthi uzoyisebenzisa kanjani, ugweme ukumosa imali ezintweni ezingenasidingo. 

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingathatha uR100 000 ngilungise ngawo ikhaya, kuthi esalayo ngivule ngayo ibhizinisi lendawo yobumnandi noma ngiyitshale ebhizinisini lezindlu eziqashisayo. 

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngokuthi abangamosi imali ezintweni ezingenasidingo, bagweme impilo ewubukhazikhazi abangeke bayimele bese bebanendlela yokuyonga uma kusabahambela kahle ukuze bangasokoli uma bengasasebenzi.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2021/11/12/kuleli-sonto-kusaziwayo-nemali-sixoxa-nonompumelelo-mzelemu-umlingisi-wemidlalo-yethelevishini-neyomsakazo-useke-walingisa-emidlalweni-esingabala-kuyona-uzalo-i-durban-general-ilingashoni-neyomsak/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page