UNksz uVumile Magasela weVumile Cooks neSpicy Much? wumpheki nosomabhizinisi osafufusa waseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Owaqala epheka erenki yamatekisi usengeze eminye imikhiqizo

WUNQOBILE NDLOVU 

UKUKHULISWA wuninakhulu ongasekho emhlabeni nowayeziphilisa ngokudayisa kwamupha isinkwa saphakade. 

UNksz uVumile Magasela, umnikazi weVumile Cooks, uthi ukhulelele ekhaya elintulayo okwamenza usomabhizinisi esemncane.

“Ngaqala kwa-Grade R ukudayisa, ngangidayisa zonke izinsuku. Ngangibuya esikoleni ngiyodayisa oswidi nama-snack ngoba ngizama ukulekelela ugogo owayedayisa izingubo ezingamasekeni.

“Sengineminyaka eyishumi wangifundisa engingathi kwakumqoka kakhulu – ukwazi ukuthi into nento ngiyibiza ngamalini ukuze ngizothola inzuzo. Loku  ngisakusebenzisa nanamhlanje,” kukhumbula yena.

UNksz uMagasela uwumpheki ozifundisile ukunonga izitshulu ezehla esiphundu. IVumile Cooks uyiqale ngo-2021. Uqale ukudayisa ukudla kwakhe erenki yamatekisi aseMontclair, eThekwini, okungaqhubekanga isikhathi eside ngoba engawatholi amaphepha amgunyaza ukudayisela khona.

UNksz uMagasela ezibambele mathupha emabhodweni 

Uthi ibhizinisi lakhe lifukulwe yizinkundla zokuxhumana njengoba kukhona ilanga lapho ipleti lokudla akuphekile lasabalala khona izinsuku eziningi abantu beconsa amathe ngabakubona esithombeni. 

Uthi waqala kanjalo ukuthola ama-oda ezindaweni ezihlukene, ikakhulukazi eMhlanga.

“Loku kwanginika umfutho wokubhalisa ibhizinisi lami ngokusemthethweni ngo-2022. Inselelo kwakuba wukuthi ngizobiza malini ngoba ukusuka (eMlaza) ngiyodayisa eMhlanga kwakuzodla iphakethe kakhulu kodwa ngagcina ngikwenzile ngenxa yama-oda ayeloku eqhamuka,” kusho yena.

Ukusimama kweVumile Cooks kuholele ekutheni iqale inkampani yezinongo iSpicy Much? Le nkampani uyethule ngonyaka odlule ngenxa yama-oda ayewathola eqhamuka kubantu bakwezinye izifundazwe.

“Ngangithola ama-oda aseGoli nakwezinye izindawo kodwa ngangingeke ngikwazi ukuhambisa ipleti lokudla eGoli. Ngase ngicabanga ukwenza izinongo ukuze umuntu noma ngingasamphekelanga kodwa akwazi ukufaka lezi (zinongo) engizisebenzisayo ekudleni kwami,” kusho yena.

Izinongo zeSpicy Much? zitholakala ngezinhlobo eziyishumi. Kukhona i-Supreme Curry Mix, i-All Mix Masala, i-3in1Masala, i-Mother-in-Law, i-Garlic and Ginger Masala, i-Beef Stock, i-Beef and Mutton Spice, i-Chicken Spice, i-Veggie Seasoning neNdlunkulu Curry mix. Lezi zinongo ziqala ku-100g ziye ku-200g, kanti zibiza kusuka ku-R25 kuya ku-R45. 

Izinongo zeSpicy Much?, ezenzelwe kakhulu amakhasimende akude

UNksz uMagasela ubengakabi nezisebenzi kodwa uvame ukulekelelwa ngabantu abeza kuyena befuna ukuqeqeshelwa ukupheka.

Ngale kokupheka nokuhlanganisa izinongo, uNksz uMagasela unomunye umsebenzi awenzayo. Ngemva kokushiya phakathi izifundo ayezenza ngenxa yezingqinamba zemali, waqala ibhizinisi lemikhiqizo yezinwele iYendalo Products. 

IYendalo Products yimikhiqizo yezinwele kaNksz uMagasela 

Isifiso sakhe wukuthi amabhizinisi achume akwazi nokwandisa amathuba omsebenzi ngoba ukholwa wukuthi uma unika umuntu ithuba lomsebenzi umnika ithuba lokutshintsha isimo sakhe sasekhaya. 

  • Facebook: VumileCooks
  • Instagram: vumilecooks
  • Twitter: magaselavumile

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2021/04/19/uncelisa-amawele-odayisa-iziyoliyoli-zamakhekhe-enkabeni-yedolobha-ngenkathi-eqedela-iziqu-enyuvesi-uxoxe-nolanga-khanyile/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page