UMnu uBhekuzulu Gumbi, umsunguli weMatawuzeni BMG yasoPhongolo, enyakatho yaKwaZulu-Natali, eyenza izicabha nama-burglar guard. Izithombe: Zithunyelwe

Uthula umphakathi wangakubo umthwalo obheke aMatawuzeni

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUBONA abantu bangakubo behlupheka futhi bephoqeka ukuya edolobheni uma beyothenga izinto zokwakha kwenza uMnu uBhekuzulu Gumbi wabona ithuba lokuvula ibhizinisi.

UGumbi usungule iMatawuzeni BMB, eyenza amafastela nezicabha nge-aluminum nama-burglar guard, ngo-2019.

UGumbi, oneminyaka ewu-26, udabuka eHluhluwe kanti manje uhlala eMvunyane, oPhongolo, enyakatho yaKwaZulu-Natali.

“Ngabona ukuthi kuhlale kwakhiwa ngasekhaya ngase ngiqala leli bhizinisi ukwenza kube lula emphakathini ukuthola amafastela nezicabha, bangaphoqeki ukuhamba ibanga elide ukuyokuthenga,” kusho yena.

Omunye wemisebenzi yeMatawuzeni BMG

Uwumuntu okhule ekhonze umsebenzi wezandla. Ngo-2021 engene ohlelweni lweSEDA i-KZN Steel, Aluminum Localisation, Impact Replacement and Enterprise Development Programme, lapho yena nosomabhizinisi abawu-24 abasembonini yakhe bacijwa khona ngamasu okuchumisa ibhizinisi. 

“Loko kungisize kakhulu ukuthuthukisa ulwazi lwami lwalo msebenzi, kwenza ngafunda okuningi ngokuphatha ibhizinisi lami… njengoba manje sengiqashe abantu abathathu ukungilekelela,” kusho uGumbi.

Ngokuthi Matawuzeni uphrofetha ukuthi ufuna ibhizinisi lakhe limenzele izinkulungwane ngezinkulungwane zamarandi. Sengathi siyagcwaliseka lesi siphrofetho njengoba ethi kuyenzeka enze uR30 000 ngenyanga. Amanani aqala kuR1 200 kuya phezulu amafastela, izicabha nama-burglar guard.

“Sivame ukuthatha isonto ukwenza umsebenzi siwuqede kanti sizinika isikhathi esanele ukwenza into esezingeni eliphezulu. Okunye okuhle ngathi wukuthi sithenga yonke into yokwenza edingwa yikhasimende.”

UGumbi, ohlabane ngendondo i-Manufacturing Founder of The Year Award kwabaneminyaka engaphansi kuka-30 kumaFoya Awards ngonyaka odlule, ukhale ngokumba eqolo kwezinkampani abathenga izinto zomsebenzi kuzona nangamakhasimende ahluphayo. Uthi la makhasimende acela ukwenzelwa umsebenzi, angabe esakhokha ukuze baqhubeke nomsebenzi. 

“Ngaphandle kwaloko, ngijabule ngendlela ibhizinisi elikhula ngayo njengoba selinamakhasimende koNongoma naseHluhluwe. Ngifuna ukugcina ngidayisela izinkampani ezinkulu ezinjengoCashbuild noBuild It eminyakeni ezayo,” kuphetha uGumbi.

  • Facebook: Matawuzeni BMG Aluminum and Steel 

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2022/01/06/uphokophele-ukuzakhela-igama-ezweni-lonke-onebhizinisi-lokushisela-elidlondlobalayo-uxoxe-notebogo-mokwena/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page