UNksz uNomfundo Makhanya noNksz uLihle Dladla, abasunguli beYummmmy Lee Poultry Farming yasePort Shepstone, eningizimu yaKwaZulu-Natali, edayisa izinkukhu namaqanda. Izithombe: Zithunyelwe

Imfihlo yempumelelo ilele ehlukaniselaneni umsebenzi kubafuyi

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

BAKHOLWA wukuthi ukubambisana nokuhlukaniselana umsebenzi webhizinisi kusiza ukwenza ibhizinisi lihambe kahle futhi kungazweli emsebenzini wamihla ngemihla abawenza enkampanini yabo yezinkukhu namaqanda.

UNksz uNomfundo Makhanya noNksz uLihle Dladla, basePort Shepstone, eningizimu yaKwaZulu-Natali, bangabasunguli beYummmmy Lee Poultry Farming.

Exoxa ngaleli bhizinisi abalibhalise ngokusemthethweni ngoNovemba wangonyaka odlule, uNksz uMakhanya uthe yena noNksz uDladla bakhule ndawonye Oshabeni, kwathi sebekhulile bagajwa wuthando lwezolimo.

“ULihle ungene kuqala kwezolimo. Ngokubona ukuthi nami ngiyazithanda, ngamcela ukuthi siqale ibhizinisi lokufuya izinkukhu (ngokubambisana) ukwenza umsebenzi ube lula, salisungula kanjalo ibhizinisi lethu.”

Okunye okwenze kwangaba lukhuni ukuqala ibhizinisi wukuthi bobabili benze izifundo ze-Animal Production eMgibe Farming Organics eMgungundlovu. 

Izinkukhu ezifuywe eYummmmy Lee Poultry Farming

“Siqale ibhizinisi lethu ngamachwane awu-100, okuthe esekhulile saqala ukudayisa ngasekhaya nasedolobheni, ikakhulu uma kusuke kugcwele abantu ngosuku lokuhola izibonelelo zikahulumeni, okusisiza ukwenza inzuzo,” kulanda yena.

Okwamanje basebenzela emakhaya kanti bayahlukanisela umsebenzi ukuze kungasindi; amachwane akhuliswa wuNksz uMakhanya, kuthi angakhula awayise kuNksz uDladla ukugcina izinkukhu, azidayise. 

“Ichwane libiza uR12, uR80 inkukhu (uma sidayisela edolobheni), uR100 (inkukhu iyinye) kwabazifikela kithina mathupha, uR2.50 iqanda noR75 amaqanda awu-30,” kusho uNksz uMakhanya.

Ukhale ngesilwane esivame ukudla izinkukhu zabo, njengoba sekuke kwaba nezikhawu lapho bevuka kunezikhukhu ezifile lapho abazigcina khona.

“Okunye futhi okuseyinkinga okwamanje wukuthi siphoqeka ukuqasha iveni njalo uma siyodayisela edolobheni, okwenza ukuthi imali esingabe siyisebenzisa kwezinye izinto, ikhokhele leyo moto esisuke siyiqashile,” kusho yena.

Ukusebenza ndawonye kungaqhatha ngisho abangani. UNksz uMakhanya uthi kunendlela abenza izinto ngayo emsebenzini ukuze ubudlelwano babo buhlale bubuhle. Muzwe echaza.

Ephetha uthe yena nomlingani wakhe bafisa ukugcina benepulazi lokusebenzela ngokukhululeka, baqashe izisebenzi ukuphuthumisa umsebenzi bese bekhuthaza intsha yasoShabeni namaphethelo ukungena kwezolimo. 

  • Facebook: Yummmmy Lee Poultry Farming

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2024/01/16/abaqeqeshelwe-ezolimo-sebezakhele-imakethe-kubalimi/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page