UMnu uNkosinathi Msomi, umsunguli weNkosi Creations yaseThekwini, KwaZulu-Natali, ebhaka amakhekhe ekhethelo. Izithombe: Zithunyelwe

Owakhuthazwa wuthisha ubhaka amakhekhe aneNkosi phakathi

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

UMBHAKI waseMlaza, eningizimu yaseThekwini, KwaZulu-Natali, uncoma uthisha owayemfundisa izifundo zokupheka emabangeni aphezulu ngokutshala uthando lokupheka kuyena, oselumzalele ibhizinisi aphila ngalo lokubhaka.

Ngenxa yokulalela iziyalo zikathisha, uMnu uNkosinathi Msomi wasungula iNkosi Creations, ebhaka ama-novelty cake, okusho amakhekhe ekhethelo nahluke ngokuthi ikhasimende nekhasimende lenzelwa ngendlela elilifuna ngayo, alikho ikhekhe elifana nelinye.

“Indlela uNkk uNozibusiso Shezi ayenza ngayo ukusifundisa izifundo zokupheka i-Consumer Studies sengenza uMatikuletsheni eVelabahleke High ngo-2017, yenza ngathanda kakhulu ukupheka, ikakhulu ukubhaka amakhekhe,” kulanda yena.  

Yingakho athi efika eNyuvesi yaKwaZulu-Natali ngo-2018 ukuzokwenza i-Bachelor of Social Science in Industrial Psychology, ayiphothula ngo-2021, waqala iNkosi Creations, ngekhekhe alibhakela umngani wakhe.

“Ngiqale kanjalo ngekhekhe engalenzela umngani wami ozalwa ngoJulayi 8, kwaya ngokuya ngaqhubeka ngenzela abasekhaya uma kukhona ozalwayo ekhaya, kwathi ngokunconywa kwesandla sami ngangabheka neze emuva.

“Kuye ngokuya zanda nezitshudeni ezihlale zicela ukuthi ngizenzele enyuvesi, lakhula kanjalo ibhizinisi lami. Ngisaliqala ngisizwe kakhulu nayimali yeNSFAS ukuthenga ezinye izinto ebezidingeka ukwenza amakhekhe,” kukhumbula yena. 

Nakuba ekwazi ukubhaka zonke izinhlobo zamakhekhe kodwa ugxile kwi-vanilla, i-red velvet, i-carrot cake ne-dark chocolate. Ubiza kusuka kuR560 kuya phezulu ikhekhe ngalinye, kuye ngokuthi lingakanani futhi lizodinga ukuhlotshiswa ngani futhi kangakanani kuye ngokufuna kwekhasimende lakhe.

 UMsomi nekhasimende elijabulile leNkosi Creationsss

Kuthiwa injobo enhle ithungelwa ebandla. UMsomi wenzenjalo uma kufika izikhathi ezinzima ebhizinisini. Ukhala kuNkk uShezi, ohlale emupha amasu okuchumisa ibhizinisi nokubhaka.

“Ngisaqala ibhizinisi benginamakhasimende amaningi ngasekhaya eMlaza kodwa agcine encipha ngoba ekhala ngokuthi ngiyabiza. Manje sengiqashwa kakhulu koMhlanga, eDurban North naseLa Lucia,” kusho yena.

Kuvame ukuthatha usuku kuya kwezimbili ukwenza ikhekhe aliqede. “Kodwa sekuke kwenzeke ngiphazamiseke ngenxa yohlelo lokucima ugesi olwenza umsebenzi wami ungapheli ngesikhathi, okwenza (ngiphazamiseke) kakhulu njengoba ngingakabi nayo i-generator.”

Ikhekhe lomshado leNkosi Creations elishiya abantu bencinda iminwe

UMsomi ukholwa wukuthi akumcimbi ngaphandle kwekhekhe, yingakho ethi yize bebaningi abantu abanalolu hlobo lwebhizinisi kodwa kushiyana ukwenza futhi ubona lisazoqhubeka nokuchuma ngenxa yendlela enza ngayo. 

“Ngifisa ukugcina nginesitolo lapho kuzotholakala amakhekhe ami khona futhi akwazi (ukufinyelela) kalula kwabakude nami,” kuphetha yena ngezinhlelo zokusimama. 

  • Facebook: Nkosi Creations 
  • Instagram: nkosi_creations

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2021/06/11/ukubalekela-ukubhuquza-ekhaya-ngenkathi-esafuna-umsebenzi-kwamenza-wachitha-isizungu-ngokubhaka-umndeni-nabangani-bameluleka-ukuthi-aqale-ibhizinisi-lokubhaka-manje-lisimama-wena-owabona-inhlama-ikh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page