Abanikazi bama-spaza shop afana nalawa baKwaZulu-Natali bazohlomula ngosizo lukahulumeni. Isithombe: Sithunyelwe

Abezitolo ezincane bazoxhaswa ngoR22 million eKZN

YINTATHELI YOMBELE

UMNYANGO wokuThuthukisa umNotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natali usumemezele ukuthi ubeke uR22 million wokusiza ukufukula abadayisi bezitolo abasafufusa esifundazweni.

Esitatimendeni osikhiphele abezindaba ngesonto elidlule uthe: “Ekupheleni konyaka odlule samemezela ukuthi inhloso yethu wukwenza umehluko kwezamabhizinisi ngokugxila ekuthuthukiseni izitolo zasemalokishini nezasemakhaya.”

Kulolu hlelo lo mnyango oholwa wuMnu uSiboniso Duma, ubambisene ne-Ithala SOC Limited ne-Ithala Development Finance Corporation (i-IDFC) ukusiza ukweseka osomabhizinisi abasafufusa.

Osomabhizinisi abasafufusa abanezitolo kungaba ama-spaza shop, amashuphamakethe nama-general dealer baseKZN nabadabuka eNingizimu Afrika bazoxhaswa ngokulandelayo:

  • Isibonelelo semali ewuR20 000 sokuthenga impahla abayidayisayo;
  • WuR10 million obekwe ukwenza loko, nozosiza ezitolo eziwu-500 esifundazweni sonke;
  • Kubekwe uR11.9mn waloku oqhamuka kwiZimele Fund;
  • Kukhona noR100 000 obolekisayo, okhokhwa nenzalo ewu-2% kwabaphethe ibhizinisi ngokubambisana, no-4% koliphethe yedwa;
  • Uhlelo lokwemukela izicelo luvala mhla ka-16 Mashi kanti okwamukelwe izicelo zabo bayomenyezelwa omhla-ka-15 Ephreli.

UmNyango uthe okunye okwenze waqala lolu hlelo wukukhononda kosomabhizinisi basezweni ngokuthi ukwanda kwabadabuka kwamanye amazwe eNingizimu Afrika kwenza bangakwazi ukuchuma ngoba abokufika bakwazi ukuthenga izimpahla zibe ziningi uma bezi-oda.

“Yingakho sishintshe indawo okwazi ukuthenga kuyo izimpahla ibe ningi eKwaSithebe, eMandeni, ngoR15m esiwusebenzise ukuyilungisa. Sengeze nohlelo lokukwazi ukushaya ucingo, uthenge online,” kusho isitatimende somNyango.

Sibize uR10m isitoko sokuqala esenzelwe osomabhizinisi abasafufusa ukuthenga izimpahla zibe ziningi, futhi kwengezwa amaloli awu-17 azothutha izimpahla aziyise ezindaweni ezihlukene esifundazweni.

Umnyango uhlela ukuthi kwakhiwe izakhiwo ezizokwenganyelwa yiThala esizosetshenziswa uku-oda izimpahla edayisayo.

Ngeminye imininingwane yokufaka isicelo sokuhlomula kulolu hlelo, ungavakashela ku: https://www.kznbulk-buying.co.za/ noma ushaye ku-031 319 5500 noma uthumele u-WhatsApp ku-072 522 0897.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2021/03/25/osomabhizinisi-basemalokishini-abakhahlanyezwe-yicovid-19-bathi-akulahlwa-mbeleko-ngakufelwa-uslindile-khanyile-uyabika/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page