UMnu uSimangaliso Mokoena we-Isimangaliso Pure Soap yaseMiddelburg, eMpumalanga, eyenza insipho. Izithombe: Zithunyelwe

Ugogo wakhe uyisibani owenza Isimangaliso sensipho

WUNQOBILE NDLOVU

UKHULE edayisa ama-Russian namaqanda okuphekiwe esikoleni ngoba enothando lokuzenzela imali. Yilapho ugogo wakhe abona khona ukuthi unothando lwebhizinisi.

Namhlanje uMnu uSimangaliso Mokoena, oneminyaka ewu-19, uwumsunguli we-Isimangaliso Pure Soap. 

Uyiqambe ukuthi Isimangaliso Pure Soap ngoba esusela egameni lakhe futhi efuna amakhasimende akhe athembe ukuthi insipho yakhe yenza izimangaliso ukukhuculula amabala. 

Usezakhele igama ngakubo ngenxa yokusekwa ngomakhelwane.  

Isimangaliso Pure Soap itholakala ngezinhlobo ezintathu, eyiqhuzu, eyi-gel neyimpuphu. Iqala kuR20 kuya kuR90.

Uthi umuntu ambonga kakhulu wugogo wakhe owamfundisa ukuzenzela insipho eyiqhuzu, akhula yenziwa kubo. 

“Ugogo wabona ngidayisa esikoleni, wangifundisa indlela yokwenza insipho ekhiqizwe iminyaka ekhaya. Nganquma ukuqala ibhizinisi ngiyidayisele umphakathi,” kusho yena. 

UMokoena uzalelwe, wakhulela eMhluzi, eMiddelburg, eMpumalanga, lapho eqale khona ibhizinisi lakhe ngo-2022.

Uthi unyaka wakhe wokuqala awuhambanga ngendlela ayecabanga ngayo. “Ngangingalindele ukuthi kuzoba lula ukuqala ibhizinisi kodwa futhi ngangithembe ukuthi kuzohamba kangconywana. Kwakungelula ukuthi abantu bathenge insipho yami ngoba bengathembi ukuthi iyakwazi ukususa amabala futhi inephunga elimnandi,” kukhumbula yena.

ISimangaliso Pure Soap eyimpuphu eyintandokazi yomakhelwane bakaMokoena

Ziningi izingqinamba asebhekene nazo uMokoena kodwa akapheli amandla. Uthi okunye okwenze abantu bangalithembi ibhizinisi lakhe yingoba imikhiqizo yakhe ayibukeki isezingeni eliphezulu njengeminye aqhudelana nayo. Nokuthi akakabi nayo imishini yokugaya insipho, okwenza azigayele yena ngesandla insipho ibe yimpuphu.

Izinhlobo ezihlukene zensipho eyenziwa e-Isimangaliso Pure Soap

Kulo nyaka uMokoena uzimisele ngokufaka umfutho ebhizinisi lakhe njengoba kuwunyaka wakhe wokuqala eqede isikole. 

Unesifiso sokuthi imikhiqizo igcine isitholakala nakwamanye amazwe e-Afrika.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2021/03/25/usizi-nezinselelo-ahlangabezane-nazo-ngezikhathi-ezahlukene-kuzale-amabhizinisi-amabili-amasha-osanda-kwethula-insipho-yezitsha-ethi-yena-uxoxe-noslindile-khanyile/

  • Facebook: Simangaliso’s Pure Soap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page