UNkk uNomgidi Mashinini, umnikazi we-Abongwe Memorials, yaseSebokeng, eGauteng, inkampani eyenza amatshe esikhumbuzo. Izithombe: Zithunyelwe

Uthekele ulwazi kuyise osezimele ngenkampani yamatshe esikhumbuzo

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

IBHIZINISI yinto akhule ngayo usomabhizinisi waseSebokeng, eGauteng, osenenkampani eyenza amatshe esikhumbuzo kwabasuke bekhumbula abantu abangasekho emhlabeni. Ilungisa nabhidlikile noma esegugile.

UNkk uNomgidi Mashinini ukhulele emndenini onebhizinisi lokungcwaba, wafunda okuningi kuyise ngokuphatha ibhizinisi iminyaka ewu-14 esebenza naye. 

Ngokubona ukuthi usenolwazi olwanele ukuzimela, usungule i-Abongwe Memorials, igama elisuselwe kwelendodana yakhe. 

Amatshe aqala kuR6 000 kuya phezulu. Amakhasimende abo amaningi aseGoli, iseLimpopo naKwazulu-Natali. 

 “Ngaphandle kokuthi bese nginamava anele ukuzimela ngokuphelele, okunye okwenza ngasungula leli bhizinsi ngo-2022 wukufisa ukuba nento ezoba yifa laphakade lendodana yami, okuwukuphela kwayo.”

UNkk uMashinini osezinze eVereeniging, eGauteng, uthi wadela konke ayenako eqala inkampani ngoR250 000 awusebenzisa ukuthola ihhovisi lokusebenzela eliseSebokeng, wathenga imishini yokwenza amatshe neloli lokuwathwala.

“Ingxenye yaleyo mali yasiza ukuqasha izisebenzi eziyisikhombisa engiziqashe ebhizinisini kanti ngayikhipha ngokukhulukeka ngoba nginethemba lokuthi ibhizinisi lami lizochuma ngoba senginolwazi olwanele ngalo,” kusho yena.

Itshe likanokusho lesikhumbuzo elenziwa yi-Abongwe Memorials

“Ubuhle, izinga eliphezulu lomsebenzi nokubeka amakhasimende phambili yiko okuchumisa ibhizinisi lami,” kusho uNkk uMashinini.

Nakuba ibhizinisi lakhe liza kahle kodwa ukhala ngokuthi ukuba semkhakheni ogcwele abantu besilisa kwenza amanye amakhasimende angawuthembi kalula umsebenzi wakhe ngoba ewumuntu wesifazane.

“Kunzima kunjalo angipheli (amandla). Ngihlale ngizimisela ukuqikelela ukuthi ibhizinisi lami liqhubeka lidlondlobale ligcine selaziwa iNingizimu Afrika yonke ngomsebenzi omuhle eliwenzayo emphakathini,” kuphetha uNkk uMashinini. 

FUNDA NALAPHA:

https://www.umbele.co.za/2020/11/05/sekuyivela-kancane-ukubona-amabhizinisi-aphethwe-yimindeni-ethize-ezindaweni-zabantu-abamnyama-njengakudala-kodwa-loko-akusho-ukuthi-ayisekho-imindeni-enamabhizinisi-zithini-izinselelo-ezibhekana-nal/

Nakuba ibhizinisi lakhe liza kahle kodwa ukhala ngokuthi ukuba semkhakheni ogcwele abantu besilisa kwenza amanye amakhasimende angawuthembi kalula umsebenzi wakhe ngoba ewumuntu wesifazane.

“Kunzima kunjalo angipheli (amandla). Ngihlale ngizimisela ukuqikelela ukuthi ibhizinisi lami liqhubeka lidlondlobale ligcine selaziwa iNingizimu Afrika yonke ngomsebenzi omuhle eliwenzayo emphakathini,” kuphetha uNkk uMashinini. 

  • Facebook: Abongwe Memorials 
  • Instagram: abongwe_memorials

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page