Amaciko awabeke imali yande

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa no-Andile Nyathi owaziwa ngelikaBest A, umculi we-Afro pop wodumo lwengoma ethi Kusaseyimi

Usemncane wawuphiwa yini imali? 

Yebo, ngangiphiwa eyokuphatha esikoleni kodwa hhayi njalo. 

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala ngo-2017 sengiyofunda enyuvesi, ngayivula eNedbank. 

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngikhumbula ukuthi sisakhula ugogo wayesikhuthaza ukwenza imisebenzi yezandla ukusiza ukuzenzela imali. 

Waqala nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngiqale ngisemncane impela ngilungisa amagceke abantu, ngihola uR50. 

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga ngawo izinto ezincane engangizidinga ngaleso sikhathi. 

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukulekelela ezidingweni zansuku zonke ekhaya nokusebenzisa imali ukuthuthukisa ubuciko bami. 

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Elokusebenzisa imali ezintweni ezingenasidingo igcine imoseka ngingasakwenzanga okubalulekile ngayo. 

Wake walutheka mhlawumbe ngokudlala ibhanoyi?

Cha, angikaze. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Esokuthi kumele imali noma umholo wakho uwuthole usenemali oyibekile, ungabhubhudli yonke imali ezintweni ezingenasidingo. 

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingalungisa umuzi wasekhaya, enye ngiyitshale enkampanini yami iQalamanje nasebucikweni bami. 

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngokuthi abonge imali, bayibeke bese bezama ezinye izindlela zokuthi izalane, yande, banganciki entweni eyodwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page