UMnu uBuhle Gotsha, umnikazi we-Ericsson Dorra, yaseMlaza, eningizimu yaseThekwini, eyenza amawashi. Izithombe: Zithunyelwe

Wasungula ibhizinisi efunda uMatikuletsheni

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

UKHOLWA wukuthi akuwona wonke umuntu empilweni odalelwe ukuphumelela ngemfundo . Abanye abantu baphila ngamakhono abo, abanye baziphilise ngebhizinisi. 

Yingakho uMnu uBuhle Gotsha, oneminyaka ewu-18, esungule i-Ericsson Dorra eyenza amawashi esafunda uMatikuletsheni ngo-2022 ngoba ekholwa wukuthi imfundo “akusiyo into yakhe”.

Elandisa uMbele ngebhizinisi lakhe, uGotsha, wakwa-J eMlaza, eningizimu yaseThekwini, KwaZulu-Natali, uthe: “Ngiwumuntu othanda ukuvelela kuyo yonke into engiyenzayo nothanda ukwenza izinto ezihlukile futhi okuqondayo ukuthi empilweni ngeke siphumelele ngendlela efanayo.”

Uthi wabona ukuthi ngisho angaphasa uMatikuletsheni ngamalengiso, agcina ewuphasile, kwakungeke kumsize ngalutho empilweni ngoba wayengenanhloso yokuqhubeka nemfundo enyuvesi.

“Ngaqala lapho ngizihlupha ngokucwaninga ngohlobo lwebhizinisi elihlukile engingaliqala. Ngabona ukuthi bambalwa abantu abenza amawashi kuleli zwe, ngaqala kanjalo ngisebenzisa iYouTube ukuthola olunye ulwazi,” kusho yena.

Inkampani uyiqambe ngamagama abazali bakhe, u-Eric, uyise osashona, nonina uDorratheo. Loko wakwenzela ukuzikhuthaza ngakho ukuze kuthi noma kufika izikhathi zobunzima angadikibali.

“Bengazi ukuthi ngeke kuhlale kulula, njengoba ngisho ngisaqala kungabanga lula. Ngaphoqeka ukuboleka enye imali kubangani, ngasebenzisa enye engangiyibeka ukuhlanganisa uR20 000 owawudingeka ukwenza iwashi lokuqala kubantu engasengibatholile ukungenzela,” kulanda yena.

Iwashi elenziwa yi-Ericsson Dorra

Uthi wayekuqonda kahle ukuthi kungenzeka icwile le mali uma izinto zingahambi kahle kodwa waphokophela kunjalo ngoba ekholwa wukuthi ukuzimisela nokuphokophela kuzala impumelelo.

“Akulula futhi akuhlale kumnandi ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ngidayise amawashi amahlanu noma ngingadayisi ngisho elilodwa inyanga yonke, nokuthi abantu abangenzelayo bayabiza kakhulu,” kusho uGotsha.

Usebenzisa kakhulu izinkundla zokuxhumana ukukhangisa ibhizinisi, axhumane nabantu abanabalandeli abaningi abakhokhele ukukhangisa ibhizinisi lakhe emakhasini abo ukuheha amakhasimende. 

Ubiza uR850 iwashi ngalinye. NgoDisemba ngonyaka odlule uthi wake wayikha ngamafosholo njengoba kunesonto adayisa amawashi awu-14 ngalo.

“Inhloso yami wukuba nesitolo esi-online ukwenza kube lula ukudayisa amawashi ami kubantu abakude nami bese ngiqasha abantu abazongisiza ngamasu nezindlela zokumaketha ibhizinisi lami ezweni,” kuphetha uGotsha. 

  • Facebook: Buhle Gotsha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page