Amaciko axakwa yimali ngenkathi isangena

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noNhlanhla Mkhwanazi owaziwa ngelikaRebel Soul-Jah, imbongi nesishoshovu sobuciko. Usenandise emicimbini okukhona kuyo i-Time of The Writer ne-Poetry Africa

Usemncane wawuphiwa yini imali?

Yebo, ngangiphiwa. 

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange kanti wayivula kuliphi?

Ngaqala ngo-2011, ngayivula eCapitec. 

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngifunde ukuthi kumele uzijwayeze ukuyibeka (imali) usemncane ukusiza ukuhlelela ingomuso.

Waqala nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngaqala ngo-2016, ngihola uR3 000. 

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga izimpahla zokugqoka ngawo. 

Yini into enhle ongathi wake wayenza ngemali?

Wukulekelela ezidingweni zansuku zonke ekhaya nakubantu engisondelene nabo.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukusebenzisa yonke imali engisuke nginayo, enye ngisize ngayo abantu abayidingayo, ngigcine ngingasenamali. 

Wake walutheka mhlawumbe ngokudlala ibhanoyi?

Cha, angikaze. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Esokuthi ukubeka imali kwenza ukwazi ukuthenga into oyifunayo nokwenza okuningi ofuna ukukwenza uma isiningi. 

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingakha isikhungo sobuciko, enye ngiqale ngayo ibhizinisi lezindlu eziqashisayo.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi abathole umuntu ozobeluleka ngokuphatha imali ngoba thina maciko sivame ukuba nenkinga yokuphatha imali ngendlela efanele uma sinayo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page