UNksz uNonjabulo Miya, umsunguli weLuxurious Towels, yaseManzimtoti, eningizimu yaseThekwini, eyenza amathawula ahlotshisiwe. Izithombe: Zithunyelwe

Liyamchuma ibhizinisi lamathawula ano‘mlingo’

WUSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUSABA ukubalwa nabantu ababhuquza neziqu ekhaya nokuzalwa emndenini okhuthaza amabhizinisi kwenza intokazi yaseManzimtoti, eningizimu yaseThekwini, ukuthi isungule ibhizinisi.

UNksz uNonjabulo Miya uthi: “Phakathi kwezinto ezenze ngaqala leli bhizinisi ngisafunda eDUT wukuthi ngabona ukuthi amathuba omsebenzi ayindlala, ngafuna ukuqeda izifundo zami senginento (engizoyenza) ngenkathi ngisafuna umsebenzi.”

Okunye okutshale uthando lwebhizinisi kuyena wukukhulela emndenini okhuthaza ukuzimela nogqugquzela amabhizinisi. 

“Ngisasemabangeni amancane namakhulu ngangidayisa uswidi esikoleni ngenza nobuhlalu, ngibudayise. Konke loko kwenze ngafisa ukugcina nginebhizinisi elithi mina uma sengimdala, nangempela kwenzeka,” kusho yena.

UNksz uMiya une-Public Administration yaseDurban University of Technology (iDUT), ayiphothula ngo-2021, unyaka aqala ngawo inkampani yamathawula.

Uthi bavame ukuthatha izinsuku eziyisikhombisa ukwenza umsebenzi wekhasimende bawuqede. Baqala uR140 ukwenza ithawula noR550 kuya kuR750 amathathu.

Amathawula eLuxurious Towels. 

“Ngaqala ibhizinisi ngoR600 engathenga ngawo engangikudinga ukuliqala, nakhona kungelulula ukuthola abantu abazongenzela umsebenzi ngendlela engifisa ngayo, kodwa kwagcina kulungile ngokuhamba kwesikhathi.

“Kwadingeka ukuthi ngizihluphe ngocwaningo lokwenza ibhizinisi lami lichume, ngafunda ukuzenzela umsebenzi kanti manje sengisebenzisana nezisebenzi ezinhlanu ukusiza ukuphuthumisa umkhiqizo,” kulanda uNksz uMiya.

“Okwamanje ngingenise (ebandleni) lamaNazaretha engikhonza kulona. (Engikhonza nabo) abangeseka kakhulu ngokuthenga kanti sinokuthola namakhasimende koRichards Bay, eMgungundlovu, eKapa naseMpumalanga,” kusho yena.

Izinsuku azifani. NakuNksz uMiya kunjalo. Kuyenzeka kube nendlala yamakhasimende, kubuye kube ngconywana. Uhleka yedwa uma kuphela unyaka ngenxa yokuthi uvame ukuthola amakhasimende ezinkampanini zifuna amathawula ayizipho. 

I-Luxurious Towels inemfihlo yokukhangisa umsebenzi wayo. Uthi: “Sisizwa kakhulu wukusebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuheha amakhasimende ngenxa yendlela esikhangisa ngayo ibhizinisi lethu.”

“Nakuba ngingajahile ukuchuma ngokushesha kodwa isifiso sami esikhulu wukugcina ngingenisa emahhotela nasezindaweni zokulala,” kusho uNksz uMiya ngezinhlelo zangomuso zebhizinisi.

  • Facebook: luxurious_towels 
  • Instagram: luxurious_towels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page