Enye imali entsha eyethulwe yiBhange loMbuso. Izithombe: Zithunyelwe

Hlukanisa imali ewungqo neyomgunyathi 

WUSLINDILE KHANYILE

UMA kusekhona izindawo ezifana nezinxanxathela zezitolo ezinemishini ezingayemukeli imali entsha, abantu kufanele bathinte iBhange loMbuso ukuze lizoxhumana nabo kulungiswe.

Usho kanje uNks uVuyiswa Tshatshu, i-currency enablement officer eBhange loMbuso. Leli bhange belihambele eMgungundlovu, KwaZulu-Natali, lapho belinomkhankaso wokufundisa umphakathi ngemali entsha nokuthi ibonakala kanjani eyomgunyathi.  

“Ngaphambi kokwethula imali entsha sixhumana nabahlinzeka ngemishini yokukhipha imali sibanike imali singakayisabalalisi emphakathini ukuze bashintshe imishini yabo. Uma kukhona lapho kusenemishini engayamukeli imali entsha, kusho ukuthi abantu abangayishintshile imishini yabo, abantu bangasazisa ukuze sizoxhumana nabo,” kusho yena.

Emkhankasweni iBhange loMbuso ebeliwenza eMgungundlovu belibambisene namaphoyisa ngoba kusanda kuhlakazwa isidleke semali yomgunyathi. Umuntu wesifazane osolwayo ngaloku uboshiwe.  

UNks uTshatshu uthe yize bekhona abantu abambalwa abake babamanqika ukwemukela imali entsha kodwa ngokuhamba kwesikhathi abantu bayemukelile futhi bayaqonda ukuthi kungani ishintshiwe.

Ingemuva likaR200 omusha

Ugcizelele izinto ezingasiza ukuhlukanisa imali ewungqo newumbombayi.  

“Okokuqala, emalini entsha indawo engathi imhlophe ibonakala esilwaneni leyo mali enaso kanti kwendala ibibonakala ngasebusweni bukaMandela uma uyiphakamisa ekukhanyeni. 

“Okwesibili, wukuthi umugqa ophakathi nendawo emalini ushintsha umbala uma uyiphakamisa imali. Uma umbala ungashintshi, kusho ukuthi uphethe imali yomgunyathi,” kusho uNks uTshatshu.  

Okunye wukuthi uma uthinta kwesokudla lapho kunophawu lweBhange loMbuso, uphawu lukahulumeni futhi lapho kusayine khona umphathi weBhange loMbuso  kufanele kube ngathi kumahhadlahhadla. Kepha uma kungeyomgunyathi ngeke kube mahhadlahhadla. 

Uthe kukhona noshintsho abalwenzile endleleni abantu abayizimpumputhe abazi ngayo ukuthi yimalini abayiphethe. Yize besebenzisana namaphoyisa kodwa uthe abanazo izibalo zokuthi mangaki amacala akhona abantu ababoshelwa ukugaya imali yomgunyathi ngoba uma udaba selusezandleni zamaphoyisa ababe besangena kakhulu.

UNks uTshatshu uthe okunye abakugcizelelayo uma bevakashele imiphakathi wukuthi inani lemali alishintshi ngoba sekunemali entsha.

“Abantu banokucabanga ukuthi imali endala iyinani elingaphezu kwentsha kanti inani lemali yethu alishintshi. Ngisho ngabe kuthiwa unoR2 wango-1960, nanamhlanje usewuR2. Abantu bacabanga ukuthi noR5 abanobuso bukaMandela bangabadayisa bathole imali, iBhange loMbuso aliyithengi futhi aliyidayisi imali,” kugcizelela uNks uTshatshu.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2023/10/02/ubuciko-bakhe-bumvulele-umnyango-webhange-lombuso-uxoxe-noslindile-khanyile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page