UMnu uSandile Skheshe weSkheshe Grills yasePitoli, eGauteng. Izithombe: Zithunyelwe

Ukubeka isenti phezu kwesenti esaqashiwe kube yisisekelo sebhizinisi kowafunda ibhodwe kugogo wakhe kosenebhizinisi lokudla okungqangqayo. Uxoxe noNQOBILE NDLOVU

UKUZIMISELA, ukungalikhohlwa iphupho lakhe nokungalahli ithemba kwenze uMnu uSandile Skheshe wagcina ephumelele ukusungula ibhizinisini lakhe lokupheka iSkheshe Grills.

USkheshe, wazalelwa, wakhulela eMhlambanyatsi, eSwatini. Wathuthela eGoli ngo-2010, wafika wasebenza enkampanini yabangcwabi ebeka imali yokuvula ibhizinisi. 

Ngo-2013 lafezeka iphupho lakhe wavula iSkheshe Grills, yasePitoli, eGauteng, edayisa ukudla kwesintu. Yaqala idayisa emgwaqweni, yabhaliswa ngokusemthethweni ngo-2018. Isidlondlobele kangangokuthi manje useqashe abantu abathathu.  

“Ngiyamangala uma ngibuka emuva, injabulo igcwala inhliziyo. Ngibonga isibindi nokuzitshela ukuthi ngeke ngililahle ithemba nephupho lami lokuba nendawo yokudlela,” kusho yena.

USkheshe wakhuliswa wugogo wakhe owayefundisa ukupheka endaweni, nathi wuyena owatshala uthando lokupheka esemncane.

Uke wazama ukwenza i-Diploma in Hospitality and Hotel Management kodwa wangakwazi ukuqedala izifundo zakhe ngenxa yokungabi nemali. Ulwazi lokupheka ulikhulisa ngokubuka izinhlelo zokupheka kwi-internet nokucobelelana nabanye abasemkhakheni wakhe.

Enye indlela akhulise ngayo ibhizinisi wukwengeza i-hot chilli sauce abayenzayo futhi bayidayise eSkheshe Grills. USkheshe uthe wayesekhathele wukuthenga i-sauce yokupheka ngenxa yokubiza, wabona kungcono ukuzenzela.

I-hot-chilli sauce ibiza uR35 kanti ukudla kuqala kuR50 kuya kuR150. 

I-hot chilli sauce yeSkheshe Grills

“Singasho sibe baningi ukuthi sifuna ukuba (nebhizinisi) kodwa kuthatha isibindi nokuzimisela ukuliqala. Ukulikhulisa kudinga uthando lwalo futhi kumele uzimisele. Ngeke ube nebhizinisi uma uhlulwa wukuziqoqa ngoba lingawa lingakaqali” kusho yena.

Nakuba ibhizinisi likaSkheshe lichuma kodwa uyakhala ngamanani okudla akhuphuka njalo, isimo somnotho nokunye okuphathelene nokuba nebhizinisi ngoba uthi akulula ngendlela abantu abacabanga ngayo. 

  • Facebook: Sandile Skheshe
  • Instagram: Sandile Skheshe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page