UNksz uSamkelisiwe Sithole uwumsunguli weLuhnyezi Farm, yaseMolweni, eThekwini, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Ushiye umsebenzi wasebhange wagxila ekufuyeni izinkukhu. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

WAYENGAKAZE azicabange eqala ibhizinisi ngelinye ilanga futhi wayejabule ngomsebenzi ayewenza kwelinye lamabhange kodwa inkinga yaqala mhla ezwa engasawuthandi umsebenzi awenzayo, esefuna inselelo entsha.

Kwaba kanjalo ukuthi uNksz uSamkelisiwe Sithole aqale iLuhnyezi Farm efuya futhi idayise izinkukhu ezichuthiwe neziphilayo. Ngaphambi kokungena kwezolimo ubeyi-sales consultant eCapitec iminyaka emine kwaze kwaba ngu-2021. 

UNksz Sithole ukhulele eHammarsdale, eThekwini, KwaZulu-Natali lapho ethi unina wayenaleli bhizinisi lezinkukhu kodwa ngaleso sikhathi wayengalifuni nokulibona. Kodwa ishintshile indlela alibuka ngayo sebethuthele eMolweni lapho asehlala khona. 

“Benginyanya kakhulu indlela okunuka ngayo ehhokweni lazo, kodwa kungekho ebengingakwenza ngaleso sikhathi ngoba umama ubethanda ukufuya ngaphambi kokufa kwemfuyo yakhe,” usho kanje.

Usungule iLuhnyezi Farm (ayiqambe ngamagama ezingane zakhe uLuthando noNkanyezi) ngo-2021 sakudlala ngesikhathi enikwe ikhefu lamasonto amathathu lokuphumula emsebenzini ukulwa nokhwantalala.

 “Umeluleki wami wezengqondo wangicebosa ukuthi ngithole noma yini engingayenza ukuchitha isizungu, ngathi uma ngicabanga ngabona ukufuya kuwukuphela kwento engangingayenza yize ngingalithandi iphunga lezinkukhu, kodwa kwakungcono ngoba yinto engikhule ngibona yenziwa ekhaya.

“Ngiqale kanjalo-ke ibhizinisi ngezinkukhu eziwu-50, ngasebenzisa amava omsebenzi ukulikhangisa nokudoba amakhasimende.  Ngiyakhumbula ukuthi bengize ngisebenzise isikhathi somsebenzi ukukhangisa lona, ngagcina ngesula emsebenzi ngonyaka odlule ukugxila kulona ngokugcwele,” kulanda yena.

Izinkukhu ezifuywa eLuhnyezi Farm

Ubiza uR100 inkukhu ephilayo noR140 echuthiwe kanti kukho lokho uthi uqinisekisa ukuthi ziba nempilo ngokungasebenzisi amakhemikhali angenza zibe nobungozi empilweni yamakhasimende akhe.

 “Okunye okungisebenzele kakhulu wukunqoba umncintiswano weBusiness Partners, wangichushisa ngokuphatha ibhizinisi, ngahlomula nangoR50 000 engithenge ngawo i-generator nesiqandisi sokugcina umkhiqizo wami unempilo. Ngisizwe nayi-National Youth Development Agency yangithengela umshini wokuchutha izinkukhu, okwenza kube lula ukuphuthumisa umkhiqizo.”

Nakuba kunjalo kodwa ukhale kakhulu ngenkinga yohlelo lokucima ugesi nomkhuhlane wezinkukhu athi kuthikameza ibhizinisi.

Inyama yenkukhu edayiswa eLuhnyezi Farm

“Ukucishwa kukagesi njalo kushaya kuzwele ephaketheni ngoba ngigcina ngiphoqeleka ukusebenzisa i-generator kakhulu kanti uphethroli uyabiza, nale mikhuhlane iyasilimaza ngokubhuqa imfuyo yethu,” kukhala uNksz uSithole.

Okwamanje uzibambela mathupha konke ebhizinisini, bese esizwa yizisebenzi eziyitoho ezintathu uma exinekile. Ufisa ukugcina eseqashe abantu abaningi ngokugcwele ikakhulu abaphuma emindenini ehlwempu.

“Sengithole indawo ewu-3 800 square metre KwaNgcolosi engizosebenzela kuyona kusukela ngonyaka ozayo kanti ngifuna nokuthi umkhiqizo wethu ugcine usutholakala ezitolo ezinkulu ezweni lonke futhi ngijabule ngokuthi kumanje ngixoxisana noSPAR neRoots Butchery ngaloko,” kuphetha uNksz uSithole.

UNksz uSithole uthe basezinhlelweni zokuzama ukuthola ugesi osebenza ngelanga ukunciphisa umthwalo odalwa ukuhamba kukagesi.

Facebook: Luhnyezi Farm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page