Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noThokozani ‘uTK’ Mkhwanazi, umsakazi we-Icora FM. Wethula uhlelo i-SWAN ngoMsombuluko noLwesibili ngo-6 kuya ku-9 ebusuku ne-Top 20 yomculo ngoMgqibelo ngo-9 kuya ku-12 emini. Uhlela imicimbi, abhale futhi aqondise imidlalo yeshashalazi

Usemncane wawuphiwa yini imali?

Yebo, ngangiphiwa eyokuphatha esikoleni. 

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala ngo-2014 ngiqeda ukuphothula uMatikuletsheni, ngayivula eFNB. 

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngikhule ekhaya kunesitolo kuhlale kunemali futhi umama eqinisekisa ukuthi konke esikufunayo siyakuthola. Ngafunda ukuthi ukuze ube nemali kumele uyisebenzele kanzima. 

Waqala nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngaqala ngo-2014 ngisebenza eClicks, ngahola uR950. 

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga ngawo ithikithi lokugibela, enye ngathenga ngayo izintwanyana ezingatheni.

Yini into enhle ongathi wake wayenza ngemali?

Wukulungisa umuzi wasekhaya, ngashintsha ifenisha, ngathenga imoto kulo nyaka.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuthi njalo uma nginemali ngiyayisebenzisa, kokunye ngigcine ngingabonanga ukuthi ngiyenzeni.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena “ebhanoyini”?

Cha, angikaze. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Esokuthi ukuba nemali kwenza ujabule futhi kunamandla okufeza izinto eziningi umuntu afisa ukuzenza empilweni. 

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingakha isikhungo sobuciko ngasekhaya ukusiza ukuthuthukisa intsha enothando lwezobuciko. 

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi ababenohlelo oluqondile lokuthi uma bethola imali bazoyisebenzisa kanjani, baqikelele ukuthi babanemali eyanele ukubalondoloza baze bathole umholo olandelayo.

– WuSimangaliso Ntshangase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page