Umphathi weBhange loMbuso uMnu uLesetja Kganyago, elikhiphe isinqumo ngemalimboleko izolo. Isithombe: Sithunyelwe

IBhange loMbuso liphinde lazwela abathengi

  • IBHANGE loMbuso liphinde layiyeka imalimboleko injengoba injalo, okusho ukuthi isami ku-8.25%. Lesi sinqumo esimenyezelwe izolo asithathe ngo-elethu amalungu ekomidi le-Monetary Policy.

Umphathi weBhange loMbuso uMnu uLesetja Kganyago uthe bazoqhubeka nokuqapha ngeso lokhozi ukwehla kwamandla emali futhi bazobe bemi ngomumo ukuthatha izinyathelo uma kunengozi. 

NgoLwesithathu iStatistics South Africa simemezele ukuthi ukwehla kwamandla emali ngo-Okthoba kufinyelele ku-5.9%, okusho ukuthi sekuthi akube ngaphezu kwaloku iBhange loMbuso elazinqumela kona okuphakathi kuka-3% no-6%. 

Kuvele kukhona izinto ezingaphezu kuka-6% ngo-Okthoba, okuwukudla neziphuzo ezingenatshwala ezikhuphukele ku-8.7%, ezokuthutha zibe wu-7.4%, ezempilo zibe ngu-6.4%, kuthi izindawo zokudlela namahhotela zaba wu-6.3%.

UKganyago uthe kusukela ekuqaleni kwango-2020 kunezinto ikomidi ebeliziphakamisa elithi nazo zingasiza ukunciphisa ukwehla kwamandla emali ezisemandleni kahulumeni. Kulezi zinto kukhona ukwehlisa isikweletu sikahulumeni, ukwandisa ugesi nokuqinisekisa ukuthi imiholo inyuswa ngendlela ehambisana namandla emali.

Ngo-2024 iBhange loMbuso lizomemezela izinqumo zokuhlangana kwekomidi le-Monetary Policy mhla ka-25 Januwari, mhla ka-27 Mashi, mhla ka-18 kuMeyi, mhla ka-19 kuSepthemba nangomhla ka-21 kuNovemba.

  • ININGIZIMU Afrika isayine izivumelwano zokuboleka imali eBhange loMhlaba, kuhulumeni waseJalimane nakwi-African Development Bank, imali ezosetshenziselwa ukweseka izinhlelo zezwe zokushintshela kugesi ovuselelwayo njengokuhambisana ne-Just Energy Transition Investment Plan

Le mali izoya ngqo emNyangweni wezeziMali, kanti uthe loku kuzoyisiza inciphise isikweletu sikahulumeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page