UNksz uSinethemba Zondi, umnikazi weDignity of the Nation yase-Edendale, eMgungundlovu, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Ikhono alifunda unina limholele ebhizinisini lezicathulo nezikhwama eziqhakambisa i-Afrika. UNQOBILE NDLOVU uyabika

UKUNQABA kwemisebenzi ezweni kwamenza wakhumbula uthando lwakhe lokukhrosha ayekufundiswe unina. UNksz uSinethemba Zondi uthi olunye ulwazi ulithola kuma-video kuYouTube. Lolu thando lwakhe waluhlanganisa nokuqhakambisa i-Afrika. 

UNksz uZondi, oneminyaka ewu-29, wase-Edendale, eMgungundlovu, KwaZulu-Natali, usungule ibhizinisi elenza izicathulo nezikhwama kwabantu besifazane okukhroshiwe. I-Dignity of the Nation idayisa imikhiqizo eqhakambisa ubu-Afrika.

Le nkampani, ebhaliswe ngokusemthethweni kulo nyaka, yasungulwa ngemva kokubheduka kweCOVID-19 ngo-2021 ngoba uNksz uZondi engawutholi umsebenzi. 

Izicathulo ziqala kuR200 kuya kuR350, izikhwama zona ziqala kuR350 kuya kuR450.

Olunye uhlobo lwezicathulo zeDignity of the Nation 

Uthe ukukhulela endaweni entulayo kumenze wakhuthalela ukusebenza kanzima ngoba enenkolelo yokuthi impumelelo yakhe yimpumelelo yomphakathi wonke. 

Ngemuva kokudayisa izicathulo nezikhwama ezimbalwa wabona ukuthi abantu besifazane bayayithanda imikhiqizo yakhe ngoba wenza izicathulo ezihambisana nezikhwama. 

Uthi: “Ngaphandle nje kokungawutholi umsebenzi, ukusebenzela omunye umuntu kwakungemnandi njengokuba nebhizinisi lami. Kuyajabulisa ukuba nebhizinisi lakho ngoba akubi khona muntu ozokutshela ukuthi yenzani ngasiphi isikhathi.”

UNksz uZondi uthi iDignity of the Nation ikwenza uhluke eningini uma uyigqokile. Muzwe echaza:

Uthi ukungabi namandla okuthenga zonke izinsizakusebenza azidingayo ngenye yezinselelo zebhizinisi lakhe.

“Ebhizinisini akuhlale kumnandi, awuhlale unamakhasimende azothenga (izimpahla zakho). Uma uqhamuka ekhaya elizifanela nelami kuba nzima ukufinyelela emaphushweni akho ngoba kwesinye isikhathi uye ucabange ukuthi ufuna ukwenza izimpahla ezihlukile (ngenhloso yokuheha amakhasimende amasha) kodwa ungazitholi izinsizakusebenza zokuyenza.

“Yingakho ngiyaye ngicebise osomabhizinisi abancane ngokubaluleka kokuzikhangisa ezinkundleni zokuxhumana ukusiza ukuheha amakhasimende amasha, uthole ithuba lokusebenzisana nosomabhizini abasemkhakheni okuwona nawe,” kusho uNksz uZondi.

Esinye sezifiso zakhe wukubona ibhizinisi lakhe likhula ligcine seliqasha intsha.

  • Facebook: Dignity of the Nation
  • Instagram: dignity_of_the_nation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page