UNksz uTsakani Maluleke, umCwaningimabhuku-Jikelele, uthakasile ngomsebenzi abazowenza kwi-UNESCO. Isithombe: wuMbele

UmCwaningimabhuku-Jikelele usezocwaninga iNhlangano yeZizwe

IHHOVISI lomCwaningimabhuku-Jikelele eNingizimu Afrika liqokwe ukuthi libe wumncwaningimabhuku wophiko lweNhlangano yeZizwe i-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (i-UNESCO) kusukela ngo-2024 kuze kube ngu-2029.

UmCwaningimabhuku-Jikelele uNksz uTsakani Maluleke uthe ziyabathokozisa lezi zindaba futhi zifakazela ukuthi umsebenzi wabo unohlonze kangakanani. Ubonge umNyango wezangaPhandle nomNyango weMfundo eyisiSekelo ngokubaseka njengoba bebefake isicelo kwi-UNESCO. 

I-UNESCO wuphiko lweNhlangano yeZizwe olugqugquzela ukuthula nokuphepha lusebenzisa ukubambisana kwezemfundo, ubuciko, isayensi namasiko. Kunamazwe awu-190 angamalungu alo ngokugcwele, awu-12 asebenzisana nalo nezinhlangano okungezona ezikahulumeni nabemboni ezimele abasebenzisana nazo.

IHhovisi lomCwaningimabhuku-Jikelele eNingizimu Afrika selizakhele igama emhlabeni uma kukhulunywa ngezinhlangano zokucwaninga ezihlonishwayo. Ngo-2021 iBhange loMhlaba lathi leli hhovisi lingelinye lamabili (elinye elaseSeychelles) azimele ngokuphelele endleleni acwaninga ngayo. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page