IKHOMISHINI yokuNcintisana isiphakamise ukuthi iCompetition Tribunal ishushise izinkampani ezimbili ezazidayisa izimpahla zokuzivikela kwiCOVID-19 ngezinsolo zokuxoxisana ngamanani, isenzo esiphambene nomthetho wokuncintisana. Le khomishini ithi iMedmart Health neBabyBug bavumelana ngendlela abazonquma ngayo amanani ezifonyo futhi bahlukaniselana amakhasimende. Kuthiwa lezi zinkampani zahlangana ngoDisemba wango-2020 zavumelana ukuthi zizodayisa iphakethe lezifonyo eziwu-50 ngemali ephakathi kukaR79 noR90.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page