UMnu uTshepo Sethosa, umsunguli weLast Number, amahewu ekhethelo aseGoli, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Owayengusomahlaya usekitaza abantu ngamahewu ahlabahlosile. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

OWAYEWUSOMAHLAYA ujatshuliswa wukubona amahewu akhe ethandwa ngabantu abaningi yize enesikhashana ewaqalile. Namanje akakholwa uma ebona indlela athengwa ngayo ezitolo aze abhincisele nxanye awezinkampani ezaziwayo.

UMnu uTshepo Sethosa wumsunguli weLast Number, ibhizinisi lamahewu aliqale ngo-2020. Uthi kuyawuthabisa umoya wakhe ukubona ibhizinisi alivula ngoR500 ligila izimanga kanjena.

“Ngangibhekene nobunzima ngisewusomahlaya; izwe lisengaphansi kwemithetho enzima ye-lockdown, kungekho micimbi enginganandisa kuyona ukuze ngithole imali. Ngasebenzisa imadlana engangiyibekile ukuthenga izithako ezazidingeka ukuze ngiwenze (amahewu),” kulanda yena.

Usekwe kakhulu abakubo esaqala ibhizinisi, kungelula evuka njalo ekuseni enze amahewu bese eyowadayisa ngaserenki yamatekisi aseNoord, eGoli, eGauteng.

USethosa uthi: “Ekhaya bebengiphelezela, bangisize ukulungisa yonke into. Kwesinye isikhathi baze bangilekelele nangokuwadayisa. Ngiqale ngidayisela izisebenzi zezimboni, zawathanda kakhulu kangangokuthi bekwenzeka aphele emizuzwini ewu-15 ngiqalile ukudayisa.”

Kuthe ngokuqhubeka kwesikhathi wagcina amahewu esewafaka emabhodleleni, athi kuqhubeke kwamhehela inqwaba yamakhasimende.

“Ngenkathi ngiqala ukuwadayisa esebhodleleni ngangenze amabhodlela awu-15 kuphela, ngawadayisa aphela ngemizuzu ewu-30,” kusho yena.

I-Last Number amahewu ahamba ubuthaphuthaphu

USethosa ugcine esedayisa le ntandokazi yamahewu ezitolo zendawo, emabhusha eGauteng yonkana, waqhubeka nokuwadayisa emgwaqweni futhi. Manje kuyenzeka adayise amabhodlela awu-100 ngosuku.

“Ngikholwa wukuthi into eyenza abantu bawathande kangaka yingoba abakhumbuza izikhathi zakudala besakhula, ikakhulukazi ngoba cishe wonke umuntu ukhula ngephalishi kusukela ebuncaneni bethu,” kusho uMathosa.

Uthi selokhu aqala iLast Number akazixaki ngabantu abagxekayo ngoba uyazi ukuthi akwenzayo ukwenzela ukushiya umndeni wakhe nefa laphakade.

Facebook: Last Number Mabele / Tshepo Sicknature Sethosa

Instagram: tsheposethosa

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page