UMnu uThulani Nzama, umsunguli weSuavity, inkampani yamasudi yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Wadela ukufundisa, wangena kwezemfashini. Manje usegabe ngamakhasimende angosaziwayo nawaphesheya. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UTHANDO lwakhe lwengqephu belwenza ashintshashintshe amasudi emsebenzini esawuthisha. Ugcine ebushiya ubuthisha, walandela ubizo lwakhe waqala inkampani eyenza amasudi ekhethelo abesilisa nabesifazane.

UMnu uThulani Nzama, oneminyaka ewu-36 waseNanda, eThekwini, uwumsunguli weSuavity, inkampani yemfashini ayiqale ngo-2017 ngemva kokuyeka ukufundisa iminyaka eyisishiyagalolonye.

“Ngiqale ukuba wuthisha kusukela ngo-2008 kwaze kwaba wu-2016, unyaka enganquma ngawo ukushiya phansi ukufundisa, sengifuna ukulandela umkhakha wemfashini, okuyinto engikhule ngivele ngiyithanda,” kusho yena.

Wabona kuwumqondo omuhle ukuzinika inselelo entsha ngokuqala ibhizinisi lento akhule evele eyizwa ngaphakathi. “Ngashiya phansi ngo-2016, ngase ngiqala iSuavity ngo-2017 ngisebenzisa uR2 000 engavula ngawo ibhizinisi.”

Umlingisi uSK Khoza ngelinye lamakhasimende eSuavity

“Ngiqala iSuavity bengidayisa othayi, izimbali nezindwangu zokuhlobisa amasudi. Loko ngakwenza ngoba nginqena ukulinda ngize ngibe nemali eyanele ukuthenga konke engikudingayo ukuze ngenze amasudi,” kukhumbula uNzama.

Ukhule kancane, kancane ezifundisa ukuthunga, okunye wakufunda ngendlela. Eqala ibhizinisi ubhekane nendlala yamakhasimende eyaphoqa ukuthi aqhamuke namacebo azodoba abantu ngawo.

“Ngiqala iSuavity nganginethemba lokuthi ngoba abantu abaningi, ikakhulukazi abalingani bami abangothisha, babazi ngothando enginalo ngemfashini, kwakuzoba lula ukuthi baxhase ibhizinisi lami kanti angibuzanga elangeni.

“Kwaba nzima ngaze ngaqhamuka neqhinga lokuvakashela amahhotela ehlukene eThekwini ngiyoziphuzela ikhofi. Bengifika kuwona ngigqoke ngiconsa, loko okwakwenza abantu engihlangana nabo babuze ukuthi ngigqokiswe wubani? Sakhula kanjalo-ke isibalo samakhasimende ami,” kulanda yena.

Akhona namasudi abesifazane eSuavity

Ugcine esedonsa neso losaziwayo abanjengoSK Khoza, uThobani Nzuza no-Abdul Khoza, abalingisi aseke bathenga amasudi akhe.

Ubiza uR5 000 kuya kuR7 000 isudi iyinye, kanti okwamanje usebenzisana nezisebenzi ezintathu ebhizinisini.

Oswenka becije ngamasudi eSuavity

Uyaziqhayisa ngomsebenzi weSuavity. Uthi: Okunye okwenza abantu bathande amasudi eSuavity wukuthi siwenza ngendlela ikhasimende elifuna ngayo, futhi sisebenzisa indwangu engaphuphi kanti nokuba sezingeni eliphezulu komsebenzi wethu kwenza abantu bangawuvali umlomo.”

I-Suavity igabe nangamasudi ezingane

Uthi ukuba wusomabhizinisi kwenze wafunda ukubekezela nokuqonda ukuthi ebhizinisini akuhlale kuhamba ngendlela ofisa ngayo.

“Ngezinye izinsuku kuba nzima, ngakho kusemqoka ukuthi uma uqala ibhizinisini, kube ngelento oyithandayo ukuze uzokwazi ukumelana nobunzima ozobhekana nabo endleleni,” kusho yena.

UNzama ukhuthaza abathanda ukungena kulo mkhakha ukuthi bazihluphe ngokufunda ukuze bezowuqonda kahle. Mlalele echaza.

Mayelana nezinhlelo ngekusasa, uthi ufuna ukukhulisa iSuavity iqhubeke nokuheha amakhasimende akuleli nawakwamanye amazwe omhlaba. Kumanje useqalile ukuthola amakhasimende eFrance, eCanada nase-United Kingdom.

Facebook: Suavity Thulani Nzama

Instagram: suavity_sa / tinky_sa

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page