UMnu uThapelo Bodiba, umnikazi weMP Furnitures yaseTshwane, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Ukungafezeki kwephupho lakhe kumholele ebhizinisini lefenisha elivuthayo. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UKUSHAYWA indiva kaningi kwezicelo zakhe zokusebenza embuthweni wezempi kwenza wakhohlwa yilelo phupho. Kunaloko waqala ibhizinisi lokwenza ifenisha ngokhuni namapulangwe ukuziphilisa.

UMnu uThapelo Bodiba, waseSoshanguve, eTshwane, eGauteng, wumnikazi weMP Furnitures, ayiqale ngonyaka odlule. Kuyona wenza osofa, amashalofu, amatafula, imibhede nolunye uhlobo lwefenisha.

Uthi eqala iMP Furnitures wayeselahle ithemba ngokusebenza emasosheni kanti ngaleso sikhathi wayesebenza endaweni yokudlela.

“Ibhizinisi ngaliqala ngizenzela lona eceleni kodwa ukuthengwa ubuthaphuthaphu kwefenisha yami, kwenza ngangabe ngisakwazi ukusebenza nokugxila ebhizinisini ngesikhathi esisodwa. Ngaphoqeka ukusula emsebenzini ukuze ngigxile kulona ngokuphelele,” kulanda yena.

I-TV stand yeMP Furniture

UBodiba usedayise ifenisha eGauteng yonkana ezindaweni ezinjengeSoshanguve, iMabopane, iMamelodi, iHammanskraal, iCenturion, iMenlyn nakwezinye izindawo eLimpopo neNorth West.

“Kuyangijabulisa nokuthi ngiyakwazi ukwenza ama-design ehlukene, okuyinto engizinika inselelo ngayo nsuku zonke. Ngihlale ngizibekela izinga eliphezulu okumele ngifike kulo ngomsebenzi wami kanti kumnandi nokuvuka njalo ekuseni ngenze lo msebenzi,” kusho uBodiba.

Amashalofu okubeka izicathulo enziwa eMP Furniture

Uthi izinselelo abhekane nazo ebhizinisini njengemakhasimende alindele lukhulu emkhiqizweni wakhe ngezinye zezinto ezimqinise ukhakhayi njengosomabhizinisi zenza ukuthi ayibambe noma ishisa.

“Kwesinye isikhathi amakhasimende ake angikhombise isithombe sefenisha asuke efuna ngiwenzele eyawo njengaso, njenge-stand sethelevishini kanje. Alindela ukuthi ngiwenzele ifenisha efana ncamashi nayibonile, yize isuke ingafani indlela okwakhiwe ngayo izindlu zawo nalezo azibone kwithelevishini.

“Yize kunjalo ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyawatshela angicacisele ukuthi afuna into ekanjani kahle hle, ukuze ngizokhiqiza into ezowagculisa,” kusho yena.

Imibhede yekhethelo yeMP Furniture

Uke wabhekana nanenkinga yezisebenzi ebezifuna umholo ongaphezu kokuvunyelwene ngawo.

“Kuke kwenzeka ngavumelana nomuntu ngokubambisana ekwenzeni umsebenzi othile. Savumelana ngomlomo, nokwathi uma esebona ukuthi ngenze imali eningi kunaye, waqala wafuna umholo ongaphezu kwebesivumelene ngako.

Ufunde isifundo ngalesi sigameko. “Nokho loko sengikuxazulule ngokwenza izivumelwano ezibhalwe phansi neziphoqa ukuthi umuntu asayine inkontileka yesivumelwano sokusebenzisana.

“Kodwa-ke ngaphandle kwalokho, ngiyawuthanda umsebenzi wami futhi uma konke kuhamba ngokohlelo. Ngingathanda ukugcina sengidayisa izimpahla zami kulo lonke leli (zwe) ungakapheli lonyaka,” kuphetha uBodiba.

  • Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: www.vutivibusiness.co.za

Facebook: MPFurnitures/Thapelo MziloZilos Bodiba

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page