Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noSizwe Sibisi, umsakazi weVibe FM nomnikazi wohlelo olugqugquzela ukusakaza i-DriveUsakaze

Wawuphiwa imali usemncane?

Yebo, ngangiphiwa u-50c noma uR1 ngisafunda isikole.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngiqale ukuba ne-akhawunti yasebhange sengiqede umatikuletsheni. Ngayivula eStandard Bank.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi yenza sehluke singabantu yenze ingafani nendlela esiphathana ngayo.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngiqale ukusebenza ezindaweni zokudlela sengiqede umatikuletsheni. Ngangingenawo umholo oqondile ngoba ngangihola ngekhomishini nam-tip.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga izimpahla zokugqoka.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Kuningana kona kodwa okubaluleke kunako konke wukwakha ikhaya (nokubheka) ukuthi izingane zifunda ezikoleni ezisezingeni ezilifanele.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuthenga izinto eziningi ezingenasidingo ngigcine ngingasayongi imali.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Cha, ngiwumuntu ongakholelwa ezintweni ezinjalo. Angikaze ngizihlanganise nhlobo nezinto ezifana naleyo.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi imali iyabekwa, uyitshale bese uthatha umshwalense ozokwenzela inzuzo ngokuhamba kwesikhathi.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingathenga indawo engizoqala kuyona ibhizinisi lezindlu eziqashisayo ngoba ngikholwa wukuthi lingezinye zezinhlobo zamabhizinisi okuphilekayo ngawo.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi abaqonde ukuthi impilo ewubukhazikhazi ayisizi ngalutho, ngakho abazame ngakho konke okusemandleni abo ukugwema ukuthenga izinto abangazidingi bese bebeka imali ukuze bahlomele ikusasa.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page