UMnu uMpendulo Mbatha, umsunguli we-Incoso Premium Goat Meat yaKwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Oneziqu namava omunye umkhakha usewumfuyi owenza okungajwayelekile ngezimbuzi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUSHIYA ifa laphakade eliyosala nasezizukulwaneni yinto afuna ukusebenzela ukuyifeza ngebhizinisi osanda kuqala ibhizinisi elingandile lokudayisa inyama yembuzi esongwe kahle emaphakatheni njengezinye izinhlobo zenyama.

UMnu uMpendulo Mbatha, odabuka eMacambini, eMandeni, kodwa osezinze eThekwini, KwaZulu-Natali, uwumsunguli we-Incoso Premium Goat Meat. Incoso Premuim Goat Meat ingaphansi kwenkampani enkulu iProfound Resolutions.

Ukhule ethanda ukufuya kodwa waqala ngokwenza i-Bachelor of Information Sciences in Publishing ne-Postgraduate Diploma in Digital Innovation e-University of Pretoria ngaphambi kokugxila ekufuyeni, adayise izimbuzi.

“Ngisebenze iminyaka embalwa embonini yokukhangisa, nokuthe ngo-2018 ngafunda ngokufuya ngoba ngikhule ngivele ngikuthanda. UDkt uBandile Mkhize weGoats Limited wuye owangicija kabanzi ngako,” kulanda yena.

Uthi ukubona ubuncane besibalo sabantu abafuya izimbuzi nokuba yindlala kwazo kwezinye izindawo kwenza wanquma ukuzifuya futhi adayise inyama yazo.

“Ngibe sengiqala Incoso Premium Goat Meat ezinyangeni ezine ezedlule, lapho ngifuya khona izimbuzi bese ngidayisa inyama yazo ngoR159 kuya kuR210 i-kilo,” kusho uMbatha.

Inyama yembuzi ye-Incoso Premuim Goat Meat isilungele amakhasimende

Uthi izimbuzi adayiza inyama yazo uzigcina emapulazini abalimi ehlukene emadolobheni amahlanu aKwaZulu-Natali, oningi lazo uzithenga eNorth West naseNamibia.

Okwamanje unezisebenzi ezinhlanu eziqashwe ngokugcwele. “Ngisebenzisana nabalimi abangaphezu kuka-150 esifundazweni engibasiza ngokubadayisisa imfuyo yabo, ngibasize nangokubachushisa ngokumele bakwenze ukuze bachume kule mboni,” kuqhuba yena.

Ukungabi lula ukuhambisa inyama lapho idingeka khona, ukuqala ibhizinisini engaxhaswe muntu futhi engenayo nendawo eqondile yokusebenzela ngezinye zezinselelo athi ubhekane nazo ngenkathi eqala ibhizinisi. “Kusewumqansa nokufaka inyama yembuzi ezitolo ezinkulu nokuthi ibhizinisi likhula ngamandla, loko kudala ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima ukumelana nesibalo samakhasimende.”

Wubani owathi inyama yembuzi idliwela esithebeni kuphela? Incoso idekwe etafuleni

Weluleke abafuna ukuqala ibhizinisi ukuthi bacijelwe umkhakha abafuna ukugxila kuwo bese bengenzi into ngoba beyibona yenziwa ngabanye. “Abathole inkinga bese beqhamuka nesixazululo,” kweluleka yena.

Uthe okwamanje inyama ye-Incoso itholakala kuyena nakomunye ushisanyama osoLundi. Nokho uxoxisana nabanye ukuze itholakale nakwezinye izitolo maduze.

“Kungekudala kuzovulwa indawo yokudlela eThekwini okuzotholakala kuyona inyama yethu kanti futhi sengiqalile ukushutha uhlelo lukamabonakude engizobonakala kulona ngicija abantu ngokufuya nokupheka inyama yembuzi,” kuphetha uMbatha.

Facebook: Incoso Goat Meat/Mpendulo Bmj Mbatha

Instagram: incoso_goatmeat/ the_real_profounder

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page