UMnu uLeshabe Mothiba, umnikazi weJustport Steelworks yaseMokopane, eLimpopo

Izithombe: Zithunyelwe

Uphokophele ukuzakhela igama ezweni lonke onebhizinisi lokushisela elidlondlobalayo. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UKUBHEKANA nenkinga yamakhasimende abemsola ngokumba eqolo kwenze wafunda ukuthi uma uwosomabhizinisi kubalulekile ukwazi ukuthi umsebenzi awenzayo ulungele inani elingakanani angashintshiswa okushiwo ngabantu.

Lowo wuMnu uLeshabe Mothiba, waseMokopane, eLimpopo, umsunguli wenkampani eshisela yenze amasango, ama-carport nezinye izinto zensimbi, iJustport Steelworks.

UMothiba, oneminyaka ewu-34, uthi waqala ukushisela ngo-2010 echitha isizungu. Ithuba lokushisela laqhamuka ngenkathi umngani wakhe enzelwa phansi ngumuntu ayemqashe ukuthi amfakele isango elalidinga ukushiselwa.

“Ngalibuka kanye, ngamtshela ukuthi ngingalilungisa. Wavuma ukunginika izinto ayezithengele ukuthi lilungiswe, ngase ngenza ngendlela engafundiswa ngayo wumakhelwane wami osashona owangifundisa konke okuthinta ukushisela,” kulanda yena.

Uthi umsebenzi ubengawesweli kodwa bekubuye kuhluphe ukuthi uyazikhulumela.

Omunye umsebenzi weJustport Steelworks

“Intombi yami yangicebisa ukuthi ngithathe leli khono njengomsebenzi ngoba kwase kucaca ukuthi ngiwenza kahle. Nebala ngayilalela ngaqala ngagxila kuwo njengebhizinisi ngo-2016,” kusho uMothiba.

Izinto azibanga lula njengoba ayebuye abhekane nenkinga yamakhasimende angakhokhi ngesikhathi, nokwakuphoqa ukuthi aze abhoke ukuze athole imali yomsebenzi awenzile.

“Leyo nkinga ngiyixazulula ngezindlela ezimbili manje. Sengiqala ngokuthatha u-70% wemali ukugwema ukungakhokheleki, noma ngilibhoncule sengilifakile isango uma ikhasimende lingasakhokhi, ngiphinde ngilitshele ukuthi kuzofuneka enye imali ukuze ngilifake kabusha.

“Kwesinye isikhathi umuntu ufike abuze ukuthi ngibiza malini? Ngimtshele, athi ngiyabiza elindele ukuthi ngizokwehlisa amanani, loko engingeke ngikwenze ngoba ngiyayazi into engiyenzayo futhi ngiyazi ukuthi ifanelwe yimali engakanani,” kusho yena.

Uthi yena nezisebenzi zakhe ezimbili, azifundisa ukushisela, bafuna ukuzenzela igama hhayi eLimpopo kuphela kodwa ezweni lonke. “Ngikholwa wukuthi uma amaphupho akho engakuthusi, awukaphuphi ngokwanele.”

Facebook: Justport

Instagram: leshabemothiba

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page