IMeya yaseThekwini uMnu uMxolisi Kaunda wesese ngendlela iTheku ebelilungele ngayo amaholidi kaKhisimusi okwenze ukuthi idolobha lishayelele isipikili ngokuba yisizinda sokuvakasha. Ngalesi sikhathi sobumnandi, esiqala mhla ka-15 ngoDisemba 2021 kuya mhla ka-4 Januwari 2022, izindawo zokuhlala zaseThekwini bezigcwele ngamaphesenti awu-80 kanti nezindawo zokudla ezisemalokokishini nakwezinye izindawo bezigcwele phama izivakashi. Ngempelasonto yangoKhisimusi iyodwa nje, izibalo ziveze ukuthi kutheleke izivakashi eziwu-200 000, zangenisa imali ecela kuR150 million. Ezivakashini ezifikile eziwu-34 percent bekungezaKwaZulu-Natali, eziwu-31 percent kungezaseGauteng, eziwu-12 percent kungezaseMpumalanga Kapa neziwu-8 percent zaseNtshonalanga Kapa.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page