Uqale ibhizinisi ngenhloso yokuba yisixazululo kwabanenkinga yesikhumba. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUKHULA enothando lwesikhumba bekwenza akhathazeke uma ebona umuntu onesikhumba esinezinduna nezisihla. Loku kumenze wafisa ukuba yisixazululo kwabanenkinga yesikhumba esingesihle.

UNksz uSmangele Zuma, oneminyaka ewu-30, waseNtshongweni, KwaZulu-Natali, usungule Intombiyomzulu Aesthetic Spa, ibhizinisi lokubhucunga abantu, lenze nesikhumba sabo sibe sihle.

UNksz uZuma uthi ukhule evele ewumuntu othanda isikhumba nohlale ethokoziswa wukusibona sisihle. “Leso ngesinye sezizathu ezenza ngafundela i-Somatology eDUT, nokuthe sengiyiphothulie ngo-2013 ngasebenza ezinkampanini ezahlukene, ngazuza ulwazi oluningi ngokunakekelwa kwesikhumba, ikakhulukazi kule engigcine kuyo ngonyaka odlule.

“I-COVID-19 yenze isimo saba nzima enkampanini ebengisebenza kuyona ngonyaka odlule, (sancishiselwa) namahora okusebenza, loko okwenza ngathatha isinqumo sokwesula emsebenzini, ngaqala Intombiyomzulu Aesthetic Spa ngoNovemba ngonyaka odlule,” kulanda yena.

Ikhasimende le-Intombiyomzulu Aesthetic Spa lisizwa ngenkinga yesikhumba salo

Uthi uqale ngokubhucunga nokukhuculula isikhumba sabangani bakhe bese efaka izithombe ezinkundleni zokuxhumana, nokuthe ngokuqhubeka kwesikhathi wathola indawo yokusebenzela eMbilo, eThekwini, lapho asesebenzela khona. Unomuntu oyedwa omsizayo okwamanje.

“Ngiphinde ngisebenzisane noDkt uLibalele Ngwenya ongisiza ngama-drip ezakhamzimba, nokunye okwenza izikhumba zamakhasimende zibe nempilo,” kusho uNksz uZuma.

Ukusebenzisa imikhiqizo ayichaze njengeyezinga eliphezulu, ukuqeqeshwa ngokunakekela isikhumba nokwazisa amakhasimende ngezinye zezinto athi zenza ehluke ezimbangini. “Nokuthi futhi umsebenzi wethu uyizinga elicokeme ngamanani aphansi njengoba siqala kuR200 kuya kuR1 700. (Ngicija) abafuna ukungena kule mboni izinsuku ezinhlanu ngoR4 000.

“Angigcini lapho, ngiphinde ngibacebise ngokumele bakwenze ukuze bachume kulo mkhakha. Baningi nesengibasize baqala amabhizinisi, abanye bathola umsebenzi,” kusho yena.

Uthi ukumba eqolo kwemikhiqizo edingeka ebhizinisini lakhe ngenye yezingqinamba enkulu abhekana nayo. Nokho uthi loko akumkhathazi; kunalokho kwenza aqine ukhakhayi futhi kuningi nakufunda ngokuphatha ibhizinisi.

“Okunye esengikufunde ebhizinisini wukuthi kumele uzimisele, uzibambele mathupha kuko konke okuthinta ibhizinisi, ukholelwe kokwenzayo bese uhlale njalo uzicija ngolwazi oluzokwenza udlondlobale ebhizinisini.

“Abafuna ukuqala (ibhizinisi) ngingabacebisa ngokuthi bangenqeni ukubuza lapho bengaboni kahle khona, bese beqikelela ukuthi benza izinto ngendlela eqondile,” kucebisa uNksz uZuma.

Uthi ufisa ukugcina esenendawo enkulu yokusebenzela, andise namathuba emisebenzi.

Facebook: Smangele Smiley Zuma

Instagram: intombiyomzulu_spa 

  •  Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page