UMnu uBongani Mpisane, umnikazi we-Edlozini Guesthouse yaseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ukwanda kwezindawo zobumnandi kumnike umqondo webhizinisi lendawo yokulala elokishini. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUCWANINGA ngempilo yabantu yansuku zonke kwenza wabona ukuthi ziningi izindawo zobumnandi emalokishini ekubeni ziyindlala ezokulala, nokuphoqa ukuthi abantu ngisho sebejabule kwaze kweqa baye edolobheni ukuyobeka uhlangothi emahhotela akhona.

Yingenxa yaloko uMnu uBongani Mpisane, oneminyaka ewu-24, waseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali, eqale ibhizinisi lendawo yokulala i-Edlozini Guesthouse. Le ndawo ekwaB kuleli lokishi elikhulukazi KwaZulu-Natali iqale ukusebenza kule nyanga.

UMpisane uqale ukungena kwezamabhizinisi ngo-2016 ngemva kokuphothula umatikuletsheni eQhilika High School ngo-2015, kanti manje usenamabhizinisi ehlukene awu-10 ngaphansi kwenkampani yakhe iProtec Group.

“Ngabona ukuthi siyanda isibalo sezindawo zobumnandi emalokishini, ikakhulukazi eMlaza kodwa zibe zingekho izindawo zokulala nokuphoqa ukuthi abantu ngisho sebekhathele ukuzijabulisa, baye edolobheni ukuze bathole amahhotela okulala.

“Kuthe ngo-2019 ngaqala i-Property Investment Fund yokuqala ibhizinisi lendawo yokulala eMlaza, nengagcina ngisele ngedwa kuyona abantu bayeka ukufaka imali yesikhwama sokwakhiwa kwayo,” kulanda yena.

Uthi okunye akuqaphela wukuthi abantu, ikakhulukazi abathandanayo, bakukhonzile ukungcebeleka ngokuya emahhotela, wabona kuwumqondo omuhle ukuthi abalethele indawo yokwenza loko eduzane elokishini.

“Iqale ukusebenza (emasontweni) amabili edlule futhi konke kuhamba kahle kakhulu kuze kube manje. Ezinsukwini ezedlule nje, ike yagcwala wonke amagumbi okulala,” kusho uMpisane.

Phakathi kwezinselelo ababhekana nazo okwamanje yinkinga yezivakashi ezifika seziphuze ngokweqile nezinye ezifika zicele ukulala zithi zizokhokha ngakusasa.

Elinye lamagumbi okulala Edlozini Guesthouse

“Lokho kudalwa wukuthi okwamanje sisasebenzisa (uWhatsApp) ukwamukela (ababekisa) indawo yokulala, ngenxa yokuthi asikaluphethi uhlelo lokuthi (zibekise) bese ziyakhokha ngobuchwepheshe besimanje zingakafiki,” kuchaza yena.

Uthe okwamanje i-Edlozini Guesthouse ikwazi ukuthatha abantu abawu-12 kuya ku-15. Kubiza uR150 ihora, uR300 ubusuku phakathi nezinsuku noR450 ubusuku bezimpelasonto.

“Edlozini Guesthouse izivakashi zethu zivumeleke ukuhlala kuze kushaye u-12 wasemini ngakusasa uma zikhokhele ubusuku bonke, okungenye yezinto eyenza sihluke ngoba emahhotela amaningi kuphunywa ngo-10 ekuseni,” kusho uMpisane.

Uthi ukungena kwezamabhizinisi ngenhloso yokuziphilisa nokushintsha isimo sangakubo kwenze wafunda ukubekezela nokuqonda ukuthi ebhizinisini akuhlale kumnandi ngaso sonke isikhathi.

“(Ngifunde) ukusebenzisa imali ngokucophelela nokuthi akumele uzifakele ingcindezi engenasidingo, ugcine usebenzisa imali yebhizinisi budlabha ngoba ubona abanye abantu benza izinto ozithandayo,” kusho yena.

Ucebise abafuna ukuqala ibhizinisi ukuthi bathole inkinga emphakathini bese beza nesixazululo esizobenzela imali.

UMpisane uthi maduze bazokwandisa isibalo samagumbi okulala ukuze bakwazi ukwemukela izivakashi eziningi.

Facebook: Edlozini Guesthouse

Instagram: bonganilive  

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page