UMnu uThembelani Gumbi, umsunguli weSomkhanda Projects

Izithombe: Zithunyelwe

Izinkinga zomakhelwane zimvulele ithuba lokusungula ibhizinisi eliwusizo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

IMIZI eminingi elokishini ahlala kulo ize igqwale upende ezindongeni nasophahleni kungavuselelwa. Ubone ithuba lebhizinisi waqala ibhizinisi lokuhlanza uphahla, avuselele nopende ezindongeni zemizi yabantu.

UMnu uThembelani Gumbi, oneminyaka ewu-27, odabuka eGingindlovu kodwa osehlala Esikhawini, KwaZulu-Natali, uwumsunguli weSomkhanda Projects, ayiqala ngo-2013.

Echaza ngokusunguleka kwale nkampani yaseSikhawini uthi: “ISomkhanda Projects ngiyiqale ngenhloso yokuhlanza uphahla lwezindlu zaselokishini, ngivuselele nopende wazo. Okwamanje ngisebenzela Esikhawini, Empangeni, eRichards Bay nakwezinye izindawo ezakhelene nazo,” kulanda yena.

UGumbi, oneziqu ze-Electrical Engineering zaseMangosuthu University of Technology, uthe ngokuvamile yena nezisebenzi zakhe ezine kubathatha isonto ukwenza umsebenzi bawuqede.

“Amanani omsebenzi wethu ancika ekutheni (ungakanani) umsebenzi odinga ukwenziwa, nokuthi ingakanani indlu esisuke sizosebenza kuyona kodwa kuqala kuR2 000 kuya kuR20 000,” kusho uGumbi.

Umuzi wekhasimende leSomkhanda usalungiswa

Uthi phakathi kwezingqinamba abhekana nazo kwiSomkhanda Projects, ayivula ngoR1 000, wukufa kwemishini, okubuye kwenze kubambezeleke umsebenzi. “Kodwa ngigculisekile ngendlela ibhizinisi elihamba ngayo kuze kube manje.”

Uthi ukuba wusomabhinisi kumfundise ukuthi anganciki entweni eyodwa kodwa abe nokunye akwenza eceleni. “Yingakho senginqume ukungena nakwezolimo njengoba sengiqalile ukufuya izimbuzi, ngitshala namaveji.”

Umuzi wekhasimende leSomkhanda usuqediwe

Ucebisa abafuna ukuqala ibhizinisi ukuthi baqale ngokuncane abanakho, babe khona ngokuphelele ebhizinisini bese begwema ukusebenzisa imali yebhizinisi ezintweni ezingaqondene nalo.

Mayelana nezinhlelo zangomuso, uthi ufuna ukugcina esehlanza izakhiwo ezinkulu njengezinxanxathela zezitolo nezikole.

Facebook: Somkhanda Projects

Instagram: somkhanda_p

·         Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page